Author: Desiree Kjellberg

12 aug Oblatask, häktet Drags

Det fd häktet Drags i Norrköping, som togs ur bruk år 2013, har en lång historia. Det byggdes år 1790 som spinnhus, en förbättrings- och straffanstalt för kvinnor. I samband med nedläggningen av häktet Drags förvärvade vi ett antal föremål från den gamla fängelsekyrkan, bland annat...

Read More

11 jun T-shirt från Båtshagen

Vid anstalten Hinseberg lades de öppna avdelningarna Båtshagen och Bosshagen ned under år 2013. De ligger utanför Hinsebergs stängsel, på promenadavstånd från anstaltsområdet. Båtshagen, en brun atriumbyggnad, byggdes i början av 1970-talet och den intilliggande Bosshagen är en äldre trävilla, röd med vita knutar. I somras...

Read More

11 maj Långrock, häktet Drags

Nära Drags yllefabrik vid Motala ström invigs Norrköpings kronospinnhus år 1790, som skulle ta emot och sysselsätta kvinnliga fångar från Götaland. Som namnet antyder arbetade kvinnorna med att spinna, från klockan fyra på morgonen till tio på kvällen. Arbetet hade två syften – dels skulle...

Read More

11 mar Skogsbjörn, Anstalten Åby

Sedan fotbojan infördes har beläggningen på öppna anstalter minskat. Sommaren 2013 var det dags för anstalten Åby, i Funbo utanför Uppsala, att stänga. Åby var till en början ett majorsboställe, men år 1912 öppnade Centralföreningen till stöd för frigivna ”Åby lanthem”, ett arbetshem för frigivna fångar...

Read More

11 feb Flygfoto Anstalten Håga

Förra månaden visade vi skylten mot Håga Sjukhus, och nu är vi framme vid anstaltsområdet. Fotot är troligtvis taget under 1990-talet. Idag är minigolfbanorna borttagna och en gång har byggts mellan huvudbyggnaden och den sidobyggnad som innehåller arbetsdriften, till vänster i bild. När du besöker Håga...

Read More