Author: Desiree Kjellberg

04 aug NORMKRITISK VISNING

Följ med på en normkritisk visning genom 500 år av brott och straff på Sveriges Fängelsemuseum! Det sägs att det går att läsa av ett samhälle genom att se på dess brott och straff. Vi tror att detta även gäller ett samhälles normer. Under visningen samtalar...

Read More

02 aug Visitationspatrullen – Fängelset i staden

Under 1960-talets gång ökar användningen av narkotika kraftigt, både i Sverige och internationellt. Med tiden rapporterar allt fler anstalter förekomst av narkotika. Flera av dem som minns verksamheten på gamla Gävleanstalten har berättat att förekomst av narkotika upptäcktes där i början av 1970-talet, och om hur detta kom...

Read More

02 jun Biljardboll – Fängelset i staden

I projektet “Fängelset i staden” har vi intervjuat personer som minns gamla Gävleanstalten, och det har lett till att vi har fått se flera föremål i museets samlingar i ett nytt ljus. Bland dem sex stycken biljardbollar från gamla Gävleanstalten, som länge fört en stilla tillvaro...

Read More

02 maj Gamla häktet – Fängelset i staden

Denna gång är ”månadens föremål” en byggnadsmiljö. Den lokal som syns på bilden ligger en trappa upp i gamla Gävleanstalten. Där finns nu utställningen “Fängelset i staden”, en tillfällig utställning som handlar om gamla Gävleanstaltens moderna historia. Gävleanstalten var ursprungligen formad som ett T, med en kort administrationsdel...

Read More

07 apr Utställningen FÄNGELSET I STADEN 16 april – 14 augusti

16 april - 14 augusti visar vi  FÄNGELSET I STADEN, en utställning om gamla Gävleanstaltens moderna historia. Följ verksamhetens utveckling under 1960-talet då det var en interneringsanstalt, försöksverksamheten med modifierat terapeutiskt samhälle under 1970-talets första år samt tiden som lokalanstalt från 1974 till 1986, då anstalten stängdes...

Read More

01 mar Namnbricka – Fängelset i staden

Namnbrickorna blev en del av kriminalvårdens tjänstedräkt år 1974. Detta exemplar är av en senare modell och har tillhört fd kriminalvårdsinspektör Birger Lindroos, som lade grunden till det som idag är Sveriges Fängelsemuseum. Just nu arbetar vi för fullt inför utställningen ”Fängelset i staden”, som handlar...

Read More

19 feb OPEN CALL | Temporary Art Commission

OPEN CALL | Temporary Art Commission BACKGROUND In 2015, the Swedish Prison Museum, together with Region Gävleborg, engaged local residents in identifying and examining historical sites of execution in the county of Gävleborg. We now invite five artists to approach these sites and interpret what these local...

Read More