Author: Ingrid

01 Dec Klotter om tvångsuppfostringsanstalten Bona

F.d. anstalten Gävle, i vilken museet idag bedriver sin verksamhet, var under 1900-talets första hälft ett straffängelse för i huvudsak yngre män mellan 18–21 år. Under denna period bestod arbetsdriften av skrädderi och snickeri. På en sybehörslåda kan vi läsa att någon tidigare har varit...

Read More

10 Nov Fårskinnstofflor

Gästinlägg från Lisa Jansson, student i Masterprogramet i ABM, Musei- och Kulturarvsvetenskap vid Uppsala universitet. Har under hösten gjort praktik vid Sveriges Fängelsemuseum. Som intagen finns det olika sätt att hantera livet på anstalt. För vissa har konsten och skapandet varit en väg. De här tofflorna...

Read More

17 okt Jacka, ca 1900-talets första hälft

I museets arbete ingår att besvara frågor från allmänheten. Vi får regelbundet frågor om vilken typ av kläder som har använts i anstalt under olika tider. Det är mycket intressant, men inte alltid helt lätt att svara på. Hittar vi inga tydliga svar i skriftliga...

Read More

22 aug B-botten, fd Anstalten Gävle

Sveriges Fängelsemuseum bedriver verksamhet i det som fram till år 1986 var anstalten Gävle. Du som har besökt museet kanske inte känner igen dig vid en första anblick, men du som upplevde gamla Gävleanstalten när den var i bruk känner nog igen dig desto bättre....

Read More

11 jul Ansiktsmask från anstalten Mariestad (1848-2010)

Denna ansiktsmask kommer från anstalten Mariestad, som stängde år 2010. När anstalten byggdes år 1848 rådde “vård i isolering” vilket innebar att de intagna avskärmades både från samhället och från varandra. I samband med den dagliga promenaden i ensamhet bar de intagna ansiktsmask för att...

Read More

26 jun Stämpelur från anstalten Åby

Att påföljder har varit förknippade med olika former av arbete har en lång historia, och anledningarna har varit flera. Sysselsättningen har setts som moraliskt uppbyggande, men också som en nyckel till samhällets gemenskap. Återfallsförebyggande, för att använda ett modernt uttryck. Sedan införandet av cellfängelser i...

Read More

30 maj Väst sydd på Straffängelset i Gävle

Sinnebilden av ett par fångkläder är för många de svart-vitrandiga kläder som de flesta av oss har fått se i allt från barnböcker till amerikanska filmer. Men denna typ av kläder har aldrig använts i Sverige. Det närmsta vi kommer är de kläder som intagna...

Read More

28 feb Anstaltstidningar: ”Fångarnas forum”

Från och med 1940-talet började det skapas ett växande antal “lokala” tidningar på kriminalvårdsanstalter runt om i landet. De gavs oftast ut i stencilform och förmedlades inom anstalterna. Många av dem har bara kommit ut med enstaka nummer, medan andra har haft en kontinuerlig utgivning....

Read More

01 Dec Verktyg – Fängelset i staden

Under större delen av de 139 år som gamla Gävleanstalten var i bruk var snickeriet den huvudsakliga arbetsplatsen för de intagna, och detta är ett av de verktyg som användes redan då anstalten var ett straffängelse för unga pojkar perioden 1913 – 1954. Sedan blev anstalten...

Read More