Boll

11 Feb Boll

Bollens forna ägare har varit dömd till fängelse med jämna mellanrum sedan slutet av 1960-talet. Hon har någon gång under 1980-talet dekorerat bollen med alla sina fångnummer samt de årtal hon suttit inne. Det äldsta är från år 1969 och det senaste år 1985. Hon är mycket konstnärlig och vi har ett flertal av hennes illustrerade dikter och ordspråk i våra samlingar – de senaste alstren samlades in hösten 2009 då vi dokumenterade nuvarande häktet i Gävle som stängts ned för en genomgripande renovering. (Se även mars 2009)