Okategoriserade

17 mar Hittat på Hamilton

När gamla cellfängelset i Gävle totalrenoverades åren 2000 – 2003 kom en hel del föremål fram i ljuset igen, som tidigare legat dolda under golvplankor eller i ventilationskanaler. Föremålen du ser på bilden har hittats i samma cell. Många av tingen på bilden är spår från...

Read More

11 maj Långrock, häktet Drags

Nära Drags yllefabrik vid Motala ström invigs Norrköpings kronospinnhus år 1790, som skulle ta emot och sysselsätta kvinnliga fångar från Götaland. Som namnet antyder arbetade kvinnorna med att spinna, från klockan fyra på morgonen till tio på kvällen. Arbetet hade två syften – dels skulle...

Read More

11 mar Skogsbjörn, Anstalten Åby

Sedan fotbojan infördes har beläggningen på öppna anstalter minskat. Sommaren 2013 var det dags för anstalten Åby, i Funbo utanför Uppsala, att stänga. Åby var till en början ett majorsboställe, men år 1912 öppnade Centralföreningen till stöd för frigivna ”Åby lanthem”, ett arbetshem för frigivna fångar...

Read More

11 feb Flygfoto Anstalten Håga

Förra månaden visade vi skylten mot Håga Sjukhus, och nu är vi framme vid anstaltsområdet. Fotot är troligtvis taget under 1990-talet. Idag är minigolfbanorna borttagna och en gång har byggts mellan huvudbyggnaden och den sidobyggnad som innehåller arbetsdriften, till vänster i bild. När du besöker Håga...

Read More

11 feb Hobbyarbete

Denna träskulptur föreställande två män som drar fingerkrok är tillverkad kring år 1970 av Henry F, som då var interneringsfånge i gamla Gävleanstalten. Skulpturen ser ut att vara inspirerad av Döderhultarn - skulptören Axel Petersson (1868-1925) som gjorde sig känd för sina grovt tillyxade karikatyrer...

Read More