På gång

utställning jul fängelset

14 Dec JUL PÅ FÄNGELSET 1 DEC – 13 JAN 2019

Julen som firas på slutna institutioner kan vara förknippad med både sorg och glädje. I utställningen "Jul på fängelset" får du ta del av hur julen firades på cellfängelset i Gävle under 1900-talets första hälft. Vi blickar också ut mot jular på andra fängelser, utifrån spår...

Read More

13 sep BUSSTUR TILL GÄSTRIKLANDS AVRÄTTNINGSPLATSER 4 OKT

Upplev en spännande endagstur till avrättningsplatser i Gästrikland i samarbete med Föreningen Norden Sandviken. Fram till 1877 avrättades dödsdömda i Sverige offentligt, en del av den svenska historien som nästan blivit glömd och förträngd. Avrättningen skedde med yxa och ofta fanns både barn och vuxna...

Read More
metalldetektor; fynd;

19 jun KULTURARVSDAGEN 8 SEPTEMBER

Årets tema för Kulturarvsdagen är mer en uppmaning: "Dela kulturarvet!". Vi gör det den 8 september kl 13.00 innanför murarna på fängelsegården i Gävle genom att berätta om årets icke-förstörande arkeologiska undersökningar på ett urval av de tidigare avrättningsplatserna i länet. På plats finns Desirée...

Read More

19 jun FÖREDRAG I GÄSTRIKE HAMMARBY, 1 AUGUSTI

AVRÄTTNINGSPLATSER I GÄSTRIKLAND Den sista offentliga avrättningen i Gästrikland skedde i Årsunda socken år 1859, avrättningsmetoden var yxa och publiken bestod av både vuxna och barn. I Gästrikland finns ytterligare ca 15 avrättningsplatser och galgbackar, platser som länge varit nästan helt bortglömda men där hemska statliga...

Read More

19 jun UTSTÄLLNINGEN GRÄNSLAND 1 JUNI – 12 AUGUSTI

I Gävleborgs län finns över 40 platser som tidigare använts som offentliga avrättningsplatser. Under 2017 hade sex av dessa tillfälliga gestaltningar av konstnärerna Anna Asplind, Nadine Byrne, Conny Karlsson Lundgren, David Larsson, Sebastian Mügge, Erik Rask och Nina Svensson. Utställningen Gränsland avslutar och berättar om...

Read More

07 maj ARKEOLOGI PÅ TIDIGARE AVRÄTTNINGSPLATSER I GÄVLEBORGS LÄN

Under sommaren 2018 blir det en arkeologisk fortsättning på projektet om avrättningsplatserna i Gävleborgs län! Avsikten är att ytterligare öka våra kunskaper om dessa platser genom att titta under ytan med icke-förstörande metoder. Den arkeologiska fortsättningen är ett samarbete mellan Sveriges Fängelsemuseum och Landskapsarkeologerna i...

Read More