EN TOTAL TVÄRNIT LIKSOM, UTSTÄLLNING 26 FEB

en total tvärnit liksom.

13 jan EN TOTAL TVÄRNIT LIKSOM, UTSTÄLLNING 26 FEB

En utställning om hur det är att sitta frihetsberövad idag på anstalt. Hur påverkas man av att bli frihetsberövad? Vad är frihet?

Under 2021 samtalade museichef Desirée Kjellberg från Sveriges Fängelsemuseum, författaren Max Hebert och konstnären Elin Hjulström Lord med klienter på anstalten Gävle om frihet. Utifrån klienternas tankar, åsikter och livserfarenheter har denna utställning tagits fram, med syfte att skapa en mer nyanserad och fördjupad bild av människor på en anstalt, i vår egen samtid.

Projektet finansieras av Gästriklandsfonden, Region Gävleborg och Gävle kommun.