GRÄNSLAND, MELLANRUM, AVGRUNDER,

trekanten bild med logotyp

28 Jan GRÄNSLAND, MELLANRUM, AVGRUNDER,

Under hösten 2015 har Sveriges Fängelsemuseum, tillsammans med Region Gävleborg, engagerat allmänheten i länet för att identifiera och utforska tidigare avrättningsplatser i Gävleborg. 42 st tidigare avrättningsplatser i hela länet har lokaliserats, använda från sent 1600-tal fram till 1850-tal. Med bidrag från Postkodlotteriets KulturStiftelse arbetar vi nu vidare med avrättningsplatserna i Gävleborgs län genom samtal, konstinstallationer och program!

Genom att identifiera och lyfta fram tidigare avrättningsplatser runt om i Gävleborg vill vi skapa förutsättningar för en självreflekterande och kritisk läsning av en historisk omständighet som nästan osynliggjorts i Sverige. Med tillfälliga och platsspecifika gestaltningar vill vi röra oss i såväl moraliska som geografiska gränsland. För det är ofta här, vid gränser, som vi hittar tidigare avrättningsplatser. På höjder för att synas, kanske som en del av samhällets kontroll och socialisering? I utkanter av socknar eller län, iscensatta och dramatiserade för att kuva och avvisa det ”oönskade” eller tvinga det ”främmande” att anpassa sig efter rådande normer och ideal? Vad har dessa gränser haft för betydelser? Kan vi identifiera liknande gränser, mellanrum och avgrunder idag? På vilka sätt är dessa rum, de tidigare avrättningsplatserna och dödstraffet, förenade med föreställningar om identitet, klass, etnicitet, sexualitet och kön?

Projektmålet är att lyfta 9-10 avrättningsplatser jämnt fördelat över länet, 6 av dessa med platsspecifik tillfällig samtidskonstinstallation.

Gå gärna in på projektets hemsida för att läsa mer www.avrattningsplatser.se

Personer intresserade av projektet får gärna kontakta projektledaren Desirée Kjellberg, Sveriges Fängelsemuseum, tel 026 – 65 44 30, desiree@fangelsemuseet.se