ARKEOLOGI PÅ TIDIGARE AVRÄTTNINGSPLATSER I GÄVLEBORGS LÄN

07 maj ARKEOLOGI PÅ TIDIGARE AVRÄTTNINGSPLATSER I GÄVLEBORGS LÄN

Under sommaren 2018 blir det en arkeologisk fortsättning på projektet om avrättningsplatserna i Gävleborgs län! Avsikten är att ytterligare öka våra kunskaper om dessa platser genom att titta under ytan med icke-förstörande metoder. Den arkeologiska fortsättningen är ett samarbete mellan Sveriges Fängelsemuseum och Landskapsarkeologerna i Hudiksvall, med finansiering från Länsstyrelsen Gävleborg.

Sex representativa platser valts ut i länet där olika arkeologiska prospekteringsmetoder nu ska testas och utvärderas under en vecka vardera.

De sex utvalda platserna är:

Hedesunda/Östervåla avrättningsplats
Avrättningsplatsen vid Trekanten
Ovansjö avrättningsplats
Häxmyran
Sorga galgbacke
Avrättningsplatsen vid Norrbo bro

Vi inleder årets arbete v. 19 (7-11 maj) med att Frédéric Elfver, kulturarvskonsult och doktorand i arkeologi, undersöker de utvalda platserna med metalldetektor. Därefter v. 20 (14-18 maj) kommer arkeologihunden Fabel och hans matte Sophie Vallulv att undersöka platserna. Fabel är världens första certifierade arkeologihund och är lärd att markera var det finns mänskliga kvarlevor. När dessa båda undersökningar är gjorda, så genomförs en fosfatkartering på platserna av docent Johan Linderholm från Miljöarkeologiska Laboratoriet (MAL), Umeå universitet. När detta sker är ännu inte helt fastställd, men troligtvis i början av juni.

VISNINGAR ÖPPNA FÖR ALLMÄNHETEN

Den 8 maj kl 17.30 på avrättningsplatsen vid Trekanten visar och berättar Frédéric Elfver om metalldetektering. På plats finns även Desirée Kjellberg från Sveriges Fängelsemuseum, samt Landskapsarkeolog Ola Nilsson som berättar om arkeologin på avrättningsplatserna.

Den 10 maj kl 17.30 på avrättningsplatsen vid Norrbo bro visar och berättar Frédéric Elfver om metalldetektering. På plats finns även Desirée Kjellberg från Sveriges Fängelsemuseum, samt Landskapsarkeolog Ola Nilsson som berättar om arkeologin på avrättningsplatserna.

Den 14 maj kl 17.30 på avrättningsplatsen vid Trekanten visar och berättar Sophie Vallulv och hunden Fabel om sitt arbete. På plats finns även Desirée Kjellberg från Sveriges Fängelsemuseum, samt Landskapsarkeolog Ola Nilsson som berättar om arkeologin på avrättningsplatserna.

Den 16 maj kl 17.30 på avrättningsplatsen vid Norrbo bro visar och berättar Sophie Vallulv och hunden Fabel om sitt arbete. På plats finns även Desirée Kjellberg från Sveriges Fängelsemuseum, samt Landskapsarkeolog Ola Nilsson.