Att vara satt i förvar! FÖREDRAG 6 APRIL KL 13.00

04 mar Att vara satt i förvar! FÖREDRAG 6 APRIL KL 13.00

På Förvaret i Gävle sitter
människor inlåsta i väntan på utvisning. De sitter inte där för att de begått
något brott, de vill bara vara i Sverige, men får inte. Hur motiveras detta av
rättsstaten Sverige och hur mår människorna som sitter där?

Välkommen att lyssna på föreläsning och samtal med Hans
Johansson, präst i Svenska kyrkan i Gävle som arbetar på Förvaret och Anna
Karlgren, handläggare flykting- och asylfrågor Svenska kyrkan.

Karin Sarja, kyrkoherde, i Gävle leder samtalet.

Föredraget är ett samarbete mellan Sveriges Fängelsemuseum, Svenska Kyrkan Gävle och ABF Gästrikebygden.

KULTURHUSET GÄVLE LÖRDAG 6 APRIL 13 00-15 00 

Fri entré.