Author: Desiree Kjellberg

11 maj Långrock, häktet Drags

Nära Drags yllefabrik vid Motala ström invigs Norrköpings kronospinnhus år 1790, som skulle ta emot och sysselsätta kvinnliga fångar från Götaland. Som namnet antyder arbetade kvinnorna med att spinna, från klockan fyra på morgonen till tio på kvällen. Arbetet hade två syften – dels skulle...

Read More

11 mar Skogsbjörn, Anstalten Åby

Sedan fotbojan infördes har beläggningen på öppna anstalter minskat. Sommaren 2013 var det dags för anstalten Åby, i Funbo utanför Uppsala, att stänga. Åby var till en början ett majorsboställe, men år 1912 öppnade Centralföreningen till stöd för frigivna ”Åby lanthem”, ett arbetshem för frigivna fångar...

Read More

11 feb Flygfoto Anstalten Håga

Förra månaden visade vi skylten mot Håga Sjukhus, och nu är vi framme vid anstaltsområdet. Fotot är troligtvis taget under 1990-talet. Idag är minigolfbanorna borttagna och en gång har byggts mellan huvudbyggnaden och den sidobyggnad som innehåller arbetsdriften, till vänster i bild. När du besöker Håga...

Read More

11 jan Vägskylt, Håga sjukhus

År 2013 kommer för oss att vara mycket förknippat med alla nedläggningar inom Kriminalvården. För att dela med oss av det vi sett under den resan kommer 2014 års Månadens föremål belysa ting från de nu nedlagda verksamheterna. ”Jag blev erbjuden att få komma till Håga,...

Read More

11 nov Beslagtaget stickvapen

Vad innebär ett fängelsestraff - egentligen? Det är svårt att veta för den som inte har egna erfarenheter av det. Det är något vi pratar om när vi ritar ”bra” fängelser tillsammans med våra yngre besökare under höstlovet. Det kan ju verka ganska bekvämt att...

Read More

11 okt Porträttkollage fångvårdsstaten 1911

Även personalbilder har en historia. Under 1900-talets första decennier var det vanligt att göra illustrerade porträttkollage. I våra samlingar har vi porträttkollage från såväl enskilda fängelser som större fångvårdsenheter. Vanliga inslag, utöver porträttbilderna och text, är miljöbilder på det aktuella fängelset och dess omgivningar. De...

Read More

11 sep Oljefoder M/1864

Mellan år 1864-1877 tillverkade fångar ungefär 30 000 oljefoder till försvaret. Dosorna, som i regel är ca 3 cm höga, innehöll vapenfett och tillverkades på fri hand vilket gör att alla har ett unikt utseende. När vi försökte hitta mer information om dosorna fick vi jackpot i...

Read More

11 aug Beslagtagen bok

År 2011 samlade vi in några böcker som tagits i beslag vid Kronobergshäktet i Stockholm. Personalen granskar inkommande böcker, då de med jämna mellanrum används för insmuggling. I just den här boken har personalen upptäckt att någon har gömt heroin i ryggen.   Vissa regler och begränsningar...

Read More