Author: Katarina Kallings

11 nov Beslagtaget stickvapen

Vad innebär ett fängelsestraff - egentligen? Det är svårt att veta för den som inte har egna erfarenheter av det. Det är något vi pratar om när vi ritar ”bra” fängelser tillsammans med våra yngre besökare under höstlovet. Det kan ju verka ganska bekvämt att...

Read More

11 okt Porträttkollage fångvårdsstaten 1911

Även personalbilder har en historia. Under 1900-talets första decennier var det vanligt att göra illustrerade porträttkollage. I våra samlingar har vi porträttkollage från såväl enskilda fängelser som större fångvårdsenheter. Vanliga inslag, utöver porträttbilderna och text, är miljöbilder på det aktuella fängelset och dess omgivningar. De...

Read More

11 sep Oljefoder M/1864

Mellan år 1864-1877 tillverkade fångar ungefär 30 000 oljefoder till försvaret. Dosorna, som i regel är ca 3 cm höga, innehöll vapenfett och tillverkades på fri hand vilket gör att alla har ett unikt utseende. När vi försökte hitta mer information om dosorna fick vi jackpot i...

Read More

11 aug Beslagtagen bok

År 2011 samlade vi in några böcker som tagits i beslag vid Kronobergshäktet i Stockholm. Personalen granskar inkommande böcker, då de med jämna mellanrum används för insmuggling. I just den här boken har personalen upptäckt att någon har gömt heroin i ryggen.   Vissa regler och begränsningar...

Read More

11 maj Birgers kavaj

På Sveriges Fängelsemuseum arbetar vi ständigt med kriminalvårdens historia. Samtidigt har vi också en egen historia att förvalta! I likhet med många andra arbetshistoriska museer lades grunden till museet av en anställd - Birger Lindroos - som under sitt yrkesverksamma liv inom Kriminalvården intresserade sig...

Read More

11 apr Nummerförteckning från centralfängelset å Långholmen

Vi hade inga uppgifter om när den här nummerförteckningen användes, och försökte därför att leta upp de namngivna sjukvårdarna Larsson och Wang i personalmatriklarna – utan resultat. Den starkaste tidsmarkören är begreppet ”centralfängelse” som ersattes av ”fångvårdsanstalt” år 1947. Begreppet ”sinnesjukhus”, som används i förteckningen,...

Read More

11 mar Beslag monterade på skiva

Dessa beslag har gjorts vid den nu nedlagda anstalten Mariestad för drygt 30 år sedan. På bilden ser du allt från ornamenterade haschpipor till enklare varianter av lera och den allra enklaste som tillverkats av en hushållsrulle och lite tejp. Utöver piporna finns också ”haschgaller”...

Read More

11 feb Anatomisk modell

År 1913 blev gamla Gävleanstalten ”Straffängelse” för i huvudsak unga manliga förbrytare. Pojkarna som hamnade här var mellan 15 och 21 år, och många av dem hade lite eller ingen utbildning i ryggen. Detta leder till att Gävle blir ett av landets första länsfängelser som...

Read More