Månadens Föremål

11 maj Birgers kavaj

På Sveriges Fängelsemuseum arbetar vi ständigt med kriminalvårdens historia. Samtidigt har vi också en egen historia att förvalta! I likhet med många andra arbetshistoriska museer lades grunden till museet av en anställd - Birger Lindroos - som under sitt yrkesverksamma liv inom Kriminalvården intresserade sig...

Read More

11 apr Nummerförteckning från centralfängelset å Långholmen

Vi hade inga uppgifter om när den här nummerförteckningen användes, och försökte därför att leta upp de namngivna sjukvårdarna Larsson och Wang i personalmatriklarna – utan resultat. Den starkaste tidsmarkören är begreppet ”centralfängelse” som ersattes av ”fångvårdsanstalt” år 1947. Begreppet ”sinnesjukhus”, som används i förteckningen,...

Read More

11 mar Beslag monterade på skiva

Dessa beslag har gjorts vid den nu nedlagda anstalten Mariestad för drygt 30 år sedan. På bilden ser du allt från ornamenterade haschpipor till enklare varianter av lera och den allra enklaste som tillverkats av en hushållsrulle och lite tejp. Utöver piporna finns också ”haschgaller”...

Read More

11 feb Anatomisk modell

År 1913 blev gamla Gävleanstalten ”Straffängelse” för i huvudsak unga manliga förbrytare. Pojkarna som hamnade här var mellan 15 och 21 år, och många av dem hade lite eller ingen utbildning i ryggen. Detta leder till att Gävle blir ett av landets första länsfängelser som...

Read More

11 dec Litteraturtips inför jullovet

Författaren har ofta varit en man som har levt på marginalen. Men också personer som har varit väl etablerade i samhället finns representerade, tex. journalisterna Barbro Alving, Berit Hedeby och Peter Bratt som av olika skäl har avtjänat fängelsestraff. Genren är stor än idag – i...

Read More

11 nov ”Familjefängelset” i Knutby

När en person hamnar i fängelse påverkas hela familjen. Inom Kriminalvården har man på olika sätt försökt att underlätta för anhöriga och barn - åtminstone under andra halvan av 1900-talet. Familjefängelset i Knutby inrättades år 1967 – en doldis som vi inte vet särskilt mycket om....

Read More

11 okt T-shirt för män

Förra månaden berättade vi om Kriminalvårdens tjänstedräkt under 1970- och 80-talen. Men vad hade de intagna för kläder under samma tidsperiod? Den vita T-shirten med gula muddar är ett exempel, och just den på bilden är ett unikt exemplar i våra samlingar. Det måste ha...

Read More

11 maj Haklappar

Innan vi blev ansvarsmuseum tog Nordiska museet ansvar för Kriminalvårdens kulturarv och har gjort flera stora insamlingsprojekt, bland annat ett i mitten av 1950-talet. Då begav sig museets intendent Mats Rehnberg ut till landets alla cellfängelser för att samla föremål från en era som nu...

Read More

11 mar Ansiktsmask

I samband med de cellfängelser som började byggas i Sverige vid 1800-talets mitt introducerades den typ av ansiktsmask som du ser på bilderna. I cellfängelset satt de intagna isolerade från varandra och fick komma ut på en halvtimmes promenad per dag, När den intagne vistades...

Read More