jul i fängelset 2021

UTSTÄLLNINGEN JUL PÅ FÄNGELSET, 2021

Bilden visar en julutställning på A-botten i ett cellfängelse.