JUL PÅ FÄNGELSET 1 DEC – 13 JAN 2019

utställning jul fängelset

14 dec JUL PÅ FÄNGELSET 1 DEC – 13 JAN 2019

Julen som firas på slutna institutioner kan vara förknippad med både sorg och glädje.

I utställningen ”Jul på fängelset” får du ta del av hur julen firades på cellfängelset i Gävle under 1900-talets första hälft. Vi blickar också ut mot jular på andra fängelser, utifrån spår i fängelsemuseets samlingar.

Utställningen finns att besöka under hela december i utställningsrummet Häktet, gamla cellfängelset.