KAMPEN MOT DÖDSSTRAFFET I SVERIGE UNDER 1800-TALET

07 sep KAMPEN MOT DÖDSSTRAFFET I SVERIGE UNDER 1800-TALET

Avskaffa dödsstraffet!

Ett föredrag om kampen mot dödsstraffet i Sverige under 1800-talet. En kamp som blev alltmer intensiv mot århundradets slut med allmänna demonstrationer och namnlistor som samlade tusentals namn. Föredraget är en del av Kulturarvsdagen 2016 med temat TIDENS RÖRELSER – om folkrörelser och samhällsengagemang.

Föredraget hålls av Desirée Kjellberg, intendent
på Sveriges Fängelsemuseum. Föredraget är gratis

NÄR: 11 SEPTEMBER KL 14.00

VAR: GAMLA FÄNGELSET/ GÄVLE KULTURHUS, HAMILTONGATAN 1, GÄVLE