MINNESSTUND PÅ RÅDHUSTORGET 18 MAJ

11 maj MINNESSTUND PÅ RÅDHUSTORGET 18 MAJ

Minnesstunden på Rådhustorget inleder det program som flera museer och konstaktörer i Gävle medverkar i under ICOM:s internationella museidag den 18 maj. Temat för årets museidag är ”Museer och omstridda historier: Att säga det onämnbara på museer”. Efter minnesstunden på Rådhustorget fortsätter programmet på Silvanum, Kungsbäcksvägen 32. Fri entré.

På Silvanum finns en redan nu pågående utställning/mässa som står fram till och med den 18 maj och som lyfter fram exempel på hur utställningsarrangörer och kulturprojekt problematiserar historieskrivningen. Vilka perspektiv på historia ges utrymme och vilka berättelser får höras?

Arrangörer: Kulturutveckling/Region Gävleborg, Gävle Konstcentrum, Länsmuseet Gävleborg och Sveriges Fängelsemuseum.

PROGRAM 18 MAJ

12.30 Minnesstund vid Rådhustorget, Gävle

13.15 Dialogpromenad från Rådhustorget till Silvanum.

14.00 ”The Unstraight Museum” – Att låta kulturarvet komma ut ur garderoben.
The Unstraight Museum är en ideell organisation som lyfter HBTQ-frågor och skapar synlighet för icke-normativ historia inom konst och kultur. Att synas och höras är en förutsättning för att kunna kräva sina rättigheter. Därför behövs en Unstraight historia.

14.45 Fika och samtal i utställningen.

15.15 Att utforska det gömda. Helene Larsson Pousette, curator för den uppmärksammade utställningen History Unfolds, på Historiska museet, berättar om museets arbete med att problematisera bilden av historia i Sverige och att göra det osynliga synligt.

16.00 Panelsamtal om det onämnbara på museer.
Sveriges Fängelsemuseum, Länsmuseet Gävleborg och Gävle Konstcentrum samtalar kring dagens tema. Konstkonsulent Erik Anderman och konsthandläggare Elenor Noble från Region Gävleborg leder samtalet.

17.00 Avslutning.

I direkt anslutning till avslutningen startar ett kvällsarrangemang på Gävle konstcentrum

17.00 Sälen som lurade Hitler och Quisling. Antikvariatägaren Conny Persson läser för barn och vuxna den antinazistiska barnboken Snorre Säl : en fabel i färger för barn och vuxna. Boken gavs ut i Norge 1941 och var ett aktivt stöd till motståndsrörelsen mot den tyska ockupationen. Den hade mycket stor betydelse för att stärka nationen, tills den förbjöds av ockupationsmakten.

17.30 Att teckna det vi inte får och dolda betydelser. Workshop i Gävle Konstcentrums ateljé.

Välkommen!