NORMKRITISK VISNING 17 AUGUSTI

14 aug NORMKRITISK VISNING 17 AUGUSTI

Följ med på en normkritisk visning genom 500 år av brott och straff på Sveriges Fängelsemuseum!

Det sägs att det går att läsa av ett samhälle genom att se på dess brott och straff. Vi tror att detta även gäller ett samhälles normer. Under visningen samtalar vi om frågor som vad eller vem det är som bestämmer vad som är ”normalt” och ”onormalt” i ett samhälle? Var i samhällsstrukturen hamnar det som inte följer normen? Vad gör ett samhälle med det som inte följer normerna? Hur har det förändrats i Sverige genom århundradena?

Under visningen berättar vi även om hur vi arbetat med genus och normer i våra utställningar.

Visningen är en del av Gävle Prides program.

Visningen sker som ett samtal mellan Katarina Kallings, chef på Sveriges Fängelsemuseum och Desirée Kjellberg, intendent. I samtalet är även visningens åhörare välkomna att delta.

Visningen sker den 17 augusti kl 16 och kostar 100 kr per person. Ingen föranmälan behövs.

Samling utanför Slottshäktet.