NORMKRITISK VISNING

04 aug NORMKRITISK VISNING

Följ med på en normkritisk visning genom 500 år av brott och straff på Sveriges Fängelsemuseum!

Det sägs att det går att läsa av ett samhälle genom att se på dess brott och straff. Vi tror att detta även gäller ett samhälles normer. Under visningen samtalar vi om frågor som vad eller vem är det som bestämmer vad som är ”normalt” eller ”onormalt” i ett samhälle? Var i samhällsstrukturen hamnar det som inte följer normen? Vad gör ett samhälle med det som inte följer normerna? Hur har det förändrats i Sverige genom århundradena?

Visningen är en del av Gävle Prides program.

Visningen sker som ett samtal mellan Katarina Kallings, chef på Sveriges Fängelsemuseum och Desirée Kjellberg, intendent. I samtalet är även visningens åhörare välkomna att delta.

Visningen kostar 80 kr per person och bokas via telefon 026 – 65 44 30.

Torsdagen 11 augusti kl 16. Start utanför Slottshäktet.

Fredagen 12 augusti kl 16. Start utanför Slottshäktet.