STADSVANDRING – BROTTEN, MÄNNISKAN, STRAFFEN 5 SEPT KL 17.00

01 aug STADSVANDRING – BROTTEN, MÄNNISKAN, STRAFFEN 5 SEPT KL 17.00

Maktens centrum – Brotten, människan, straffen.

En historisk vandring genom maktens och omaktens Gävle där fokus ligger på människan i skuggan av de auktoritära byggnaderna. Vi startar vår vandring vid Heliga Trefaldighet och avslutar vid Rådhuset efter att ha passerat gamla cellfängelset och slottsområdet.

Samling: Heliga Trefaldighets huvudentré.

Ciceron: Margit Söderström, Sveriges Fängelsemuseum. I samarbete med Gävle kommun.

Gratis.