TEMAVISNING PÅ KONSTCENTRUM: INNANFÖR MURARNA

17 sep TEMAVISNING PÅ KONSTCENTRUM: INNANFÖR MURARNA

I samarbete med Konstcentrum visar Ingrid Miljand, föremålsantikvarie Sveriges Fängelsemuseum, och Hanna Nordell Gävle Konstcentrum utställningen En annan version (eller en dröm) med fokus på institutionen och vad det betyder att vara inspärrad. Vad har kreativitet för plats innanför murarna? Ingrid Miljand har med sig föremål från museet som ställs i relation till verken i utställningen

Gävle Konstcentrum, kl 12:15-12:45 onsdag 23 september