UPPROP! AVRÄTTNINGSPLATSER I GÄVLEBORGS LÄN

25 maj UPPROP! AVRÄTTNINGSPLATSER I GÄVLEBORGS LÄN

Runt om i Gävleborg finns avrättningsplatser. Många av dessa är idag bortglömda, obemärkta och okända för flertalet som bor i närheten, trots att svåra händelser och statligt våld utspelat sig på platsen. Sveriges Fängelsemuseum vill nu samla in fakta och berättelser kring dem och tydligare lokalisera så många som möjligt! Insamlingen är en del av ett större projekt som vi har påbörjat med Region Gävleborg och Studiefrämjandet.

Har du kunskaper, eller har du hört talas om, en avrättningsplats i länet? Vi är intresserade av allt från muntlig hörsägen och spökhistorier till utpekade platser och dokument som berättar eller bekräftar att en avrättningsplats existerat. Kontakta Intendent Desirée Kjellberg, tel 026-65 44 30 eller desiree@fangelsemuseet.se

Projektet har som avsikt att lyfta och lära mer om de gamla avrättningsplatserna runt om i länet. Vi vill även skapa förutsättningar för ett självreflekterande och en kritisk läsning av ett kulturarv som nästan osynliggjorts i Sverige. Projektet kommer att fortgå till hösten 2016 med målet att utifrån insamlade berättelser och fakta skapa samtidskonst på ett urval av platserna för att väcka tankar och bidra till samtal om dåtid och nutid.

Under v. 35 kommer vi hålla föredrag i ämnet runt om i länet.

Hudiksvall
Måndag 24 aug, kl 18 -20
Studiefrämjandet, Lilla Kyrkogatan 9

Sandviken
Tisdag 25 aug, kl 18 – 20
Studiefrämjandet, Barrsätragatan 25

Gävle
Onsdag 26 aug, kl 18 – 20
Sveriges Fängelsemuseum, Hamiltong. 1

Bollnäs
Torsdag 27 aug, kl 18 – 20
Studiefrämjandet, Långgatan 26
Anmäl dig till föredraget: sylvia.gutierrez@studieframjandet.se