PERMANENTA UTSTÄLLNINGAR

ANDROM TILL SKRÄCK OCH VARNAGEL

utst-androm

I slottshäktet från 1732 har vi en utställning där du får uppleva den tid i Sverige innan vi hade uppfunnit straffet att isolera de dömda en och en i cell. Då hade vi istället offentligt verkställda skam- och kroppsstraff. De häktade satt och väntade på att sättas i skamstocken utanför kyrkan, ställas vid skampålen på torget eller sändas till tukthus, rasphus, spinnhus eller fästning. I värsta fall var det en dödsdom som väntade, och då hölls de vanärande avrättningarna på en galgbacke inför åskådare i avskräckande syfte. Möt fångar från det förgångna och känn deras ångest och vanmakt. Missa inte heller att titta ner i den underjordiska fånghålan från 1553 som var det allra första fängelset på platsen.

HOTELL HAMILTON 2.0

utst-hamilton

En av de största reformerna på 1800-talet, var beslutet att bygga cellfängelser och sluta upp med de hemska skam- och kroppsstraffen. Tanken var att ett frihetsberövade straff var tillräckligt hårt för den som dömdes. Straffet var liktydigt med isolering dygnet runt, under total tystnad i upp till två år. Detta ansågs då vara lösningen på all kriminalitet och att den skulle vara utrotad omkring hundra år senare. Det vill säga någon gång i mitten på 1900-talet. Namnet på vår utställning är det samma som ”smeknamnet” på fängelset fram till dess att det stängde 1986. Efter en uppdatering av utställningen 2013 lade vi till 2.0 i namnet för att antyda att vi moderniserat den för framtiden.

TEMAUTSTÄLLNINGAR & PROJEKT

MUSIK & MURAR 2019

 

En programserie under 2019 på Kulturhuset Gävle/gamla cellfängelset som med utgångspunkt från kriminalvårdens musikaliska kulturarv ska ge förståelse i hur musik kan ge röst och tröst åt den i utanförskap. Programserien är ett samarbetsprojekt mellan Sveriges Fängelsemuseum och ABF Gästrikebygden. Läs mer om de olika programpunkterna under fliken på gång.

MED QUEERA PERSPEKTIV 2019

 

Som en del av Gävle Pride 2019 visar vi den tillfälliga utställningen ”Med queera perspektiv” där vi med nya blickar tittar på föremål ur cellfängelsets historia. Vad händer när vi byter perspektiv? Vilka nya historier kan föremålen berätta för oss om vi vill lyssna? Utställningen visas på Sveriges Fängelsemuseum 15 augusti 2019 – 15 september 2019.

Boken om Hotell Hamilton

Gamla Gävleanstalten, eller ”Hotell Hamilton” som den kallades i folkmun, byggdes år 1847 som ett av landets första cellfängelser. Den kom att användas i 139 år, fram till sommaren 1986 då den ersattes av en nybyggd lokalanstalt i utkanten av Gävle. I denna bok ligger fokus på perioden 1960–1986, en dynamisk och händelserik period då Hotell Hamilton gjorde sig känd för att vara både ”Sveriges vänligaste fängelse” och ”kriminalvårdens lekstuga”.

Boken säljs på museet, men kan också beställas via info@fangelsemuseet.se.

Pris: 220kr. Vid frakt tillkommer 60kr.

Information om boken Hotell Hamilton

GRÄNSLAND 26 MAJ – 31 AUG 2018

Gränsland var en dokumenterande utställning där besökaren fick ta del av det konst- och kulturarvsprojekt om avrättningsplatser som Sveriges Fängelsemuseum drev i samarbete med Kulturutveckling Region Gävleborg under 2016- 2017.

Utställningen visades på Sveriges Fängelsemuseum 26 maj 2018 – 12 aug 2018, men även på andra platser i länet under Kulturarvsåret 2018.

AVRÄTTNINGSPLATSER

gränsland mellanrum avgrunder

Under hösten 2015 engagerade Sveriges Fängelsemuseum, tillsammans med Region Gävleborg, allmänheten i länet för att lokalisera tidigare avrättningsplatser i Gävleborg. 45 st tidigare avrättningsplatser hittades, använda från sent 1600-tal fram till 1850-tal. Informationen finns samlad i en rapport som kan laddas ner som pdf:  Rapport avrättningsplatser 180523

I projektet ”Gränsland, mellanrum, avgrunder,” fick sex tidigare avrättningsplatser i länet tillfälliga konstnärliga gestaltningar under 2017. Under 2018-2019 arbetar vi vidare med arkeologiska undersökningar i samarbete med Landskapsarkeologerna i Hudiksvall och med bidrag från Länsstyrelsen Gävleborg.

Läs mer på projektets hemsida www.avrattningsplatser.se

FACE THE FACTS  26 APRIL – 22 OKT 2017.

Face the Facts var en temautställning som handlade om unga människors väg in i en kriminell livsstil. Den var producerad av Arbetets museum tillsammans med unga intagna män på Luleåanstalten. I utställningen berättade de om sina liv, vägen till att bli frihetsberövad och synen på framtiden.

Utställningen vände sig i första hand till ungdomar, men fungerade även i fortbildningssammanhang för alla yrkesområden som arbetar med ungdomar.

Utställningen visades på Sveriges Fängelsemuseum 26 april – 22 okt 2017.

JUL PÅ FÄNGELSET

utst-tema1Jul på fängelset är en återkommande utställning som vi visade första gången december 2013. Utställningen berättar om hur julen firades på fängelset för intagna och personal under 1930-talet. Utställningen finns på plats från och med första advent.

KRIG OCH FRED

utst-tema2

Under sommarsäsongen 2014 hade vi med anledning av att det i år är 100 år sedan 1:a världskrigets utbrott och 75 år sedan 2:a världskrigets, utställningen”Krig & Fred” i gamla fängelset som belyser världskrigens avtryck i fångvården.

JOE HILL – I VÄNTAN PÅ DÖDSSTRAFFET

19 nov 1915 arkebuserades Joe Hill på en fängelsegård i Utah, USA. 100 år senare minns vi händelsen i vår Temautställning ”Joe Hill – i väntan på dödsstraffet”. Utställningen är en omarbetning och utveckling av Länsmuseets Gävleborgs utställning ”Joe Hill – martyren från Gävle”. Utställningen visades okt 2015 – jan 2016. Här hittar du utställningen i förenklad form joe_hill_webutstallning

FÄNGELSET I STADEN

Fängelset i staden3År 2016 är det 30 år sedan gamla Gävleanstalten stängde och ersattes av den då nybyggda anstalten i stadsdelen Södra Bomhus. Utställningen skildrar verksamheten i anstalten under perioden 1960 – 1986, en tid som präglades av progressiva idéer. 16 apr – 14 aug 2016

PÅ ANDRA ORTER

UMEÅ

utst-andraorter1På Hotell Gamla fängelset i Umeå har vi producerat en liten och kompakt utställning i en av dess celler. Passa på att se den om du är i Umeå. En cellsam upplevelse är det!

NORRKÖPING

utst-andraorter2

Under åren 2009-2013 fanns vår utställning ”Under lås och nyckel” på Kriminalvårdens huvudkontor i Norrköping.

VILL DU LÄSA MER OM HUR DU BESÖKER VÅRA UTSTÄLLNINGAR?