PERMANENTA UTSTÄLLNINGAR

ANDROM TILL SKRÄCK OCH VARNAGEL

utst-androm

I slottshäktet från 1732 har vi en utställning där du får uppleva den tid i Sverige innan vi hade uppfunnit straffet att isolera de dömda en och en i cell. Då hade vi istället offentligt verkställda skam- och kroppsstraff. De häktade satt och väntade på att sättas i skamstocken utanför kyrkan, ställas vid skampålen på torget eller sändas till tukthus, rasphus, spinnhus eller fästning. I värsta fall var det en dödsdom som väntade, och då hölls de vanärande avrättningarna på en galgbacke inför åskådare i avskräckande syfte. Möt fångar från det förgångna och känn deras ångest och vanmakt. Missa inte heller att titta ner i den underjordiska fånghålan från 1553 som var det allra första fängelset på platsen.

HOTELL HAMILTON 2.0

utst-hamilton

En av de största reformerna på 1800-talet, var beslutet att bygga cellfängelser och sluta upp med de hemska skam- och kroppsstraffen. Tanken var att ett frihetsberövade straff var tillräckligt hårt för den som dömdes. Straffet var liktydigt med isolering dygnet runt, under total tystnad i upp till två år. Detta ansågs då vara lösningen på all kriminalitet och att den skulle vara utrotad omkring hundra år senare. Det vill säga någon gång i mitten på 1900-talet. Namnet på vår utställning är det samma som ”smeknamnet” på fängelset fram till dess att det stängde 1986. Efter en uppdatering av utställningen 2013 lade vi till 2.0 i namnet för att antyda att vi moderniserat den för framtiden.

TEMAUTSTÄLLNINGAR & PROJEKT

GRÄNSLAND, MELLANRUM, AVGRUNDER

gränsland mellanrum avgrunder

Under hösten 2015 har Sveriges Fängelsemuseum, tillsammans med Region Gävleborg, engagerat allmänheten i länet för att identifiera och utforska tidigare avrättningsplatser i Gävleborg. 42 st tidigare avrättningsplatser i hela länet har lokaliserats, använda från sent 1600-tal fram till 1850-tal. Med bidrag från Postkodlotteriets KulturStiftelse arbetar vi nu vidare med avrättningsplatserna i Gävleborgs län genom samtal, konstinstallationer och program!

I april 2017 kommer vi att inviga sex konstnärliga gestaltningar på sex olika platser runt om i länet. Konsten kommer sedan att finnas på plats fram till dec 2017.

Läs mer projektets hemsida www.avrattningsplatser.se

Personer intresserade av projektet får gärna kontakta projektledaren Desirée Kjellberg, Sveriges Fängelsemuseum, tel 026 – 65 44 30, desiree@fangelsemuseet.se

JUL PÅ FÄNGELSET

utst-tema1Jul på fängelset är en återkommande utställning som vi visade första gången december 2013. Utställningen berättar om hur julen firades på fängelset för intagna och personal under 1930-talet. Utställningen finns på plats från och med första advent.

KRIG OCH FRED

utst-tema2

Under sommarsäsongen 2014 hade vi med anledning av att det i år är 100 år sedan 1:a världskrigets utbrott och 75 år sedan 2:a världskrigets, utställningen”Krig & Fred” i gamla fängelset som belyser världskrigens avtryck i fångvården.

JOE HILL – I VÄNTAN PÅ DÖDSSTRAFFET

19 nov 1915 arkebuserades Joe Hill på en fängelsegård i Utah, USA. 100 år senare minns vi händelsen i vår Temautställning ”Joe Hill – i väntan på dödsstraffet”. Utställningen är en omarbetning och utveckling av Länsmuseets Gävleborgs utställning ”Joe Hill – martyren från Gävle”. Utställningen visades okt 2015 – jan 2016. Här hittar du utställningen i förenklad form joe_hill_webutstallning

FÄNGELSET I STADEN

Fängelset i staden3År 2016 är det 30 år sedan gamla Gävleanstalten stängde och ersattes av den då nybyggda anstalten i stadsdelen Södra Bomhus. Utställningen skildrar verksamheten i anstalten under perioden 1960 – 1986, en tid som präglades av progressiva idéer. 16 apr – 14 aug 2016

PÅ ANDRA ORTER

UMEÅ

utst-andraorter1På Hotell Gamla fängelset i Umeå har vi producerat en liten och kompakt utställning i en av dess celler. Passa på att se den om du är i Umeå. En cellsam upplevelse är det!

NORRKÖPING

utst-andraorter2

Här kommer du snart att kunna besöka ”Under lås och nyckel” och vandra digitalt genom vår utställning som under åren 2009-2013 fanns på Kriminalvårdens huvudkontor i Norrköping.

VILL DU LÄSA MER OM HUR DU BESÖKER VÅRA UTSTÄLLNINGAR?