PERMANENTA UTSTÄLLNINGAR

ANDROM TILL SKRÄCK OCH VARNAGEL

utst-androm

I slottshäktet från 1732 har vi en utställning där du får uppleva den tid i Sverige innan vi hade uppfunnit straffet att isolera de dömda en och en i cell. Då hade vi istället offentligt verkställda skam- och kroppsstraff. De häktade satt och väntade på att sättas i skamstocken utanför kyrkan, ställas vid skampålen på torget eller sändas till tukthus, rasphus, spinnhus eller fästning. I värsta fall var det en dödsdom som väntade, och då hölls de vanärande avrättningarna på en galgbacke inför åskådare i avskräckande syfte. Möt fångar från det förgångna och känn deras ångest och vanmakt. Missa inte heller att titta ner i den underjordiska fånghålan från 1553 som var det allra första fängelset på platsen.

HOTELL HAMILTON 2.0

utst-hamilton

En av de största reformerna på 1800-talet, var beslutet att bygga cellfängelser och sluta upp med de hemska skam- och kroppsstraffen. Tanken var att ett frihetsberövade straff var tillräckligt hårt för den som dömdes. Straffet var liktydigt med isolering dygnet runt, under total tystnad i upp till två år. Detta ansågs då vara lösningen på all kriminalitet och att den skulle vara utrotad omkring hundra år senare. Det vill säga någon gång i mitten på 1900-talet. Namnet på vår utställning är det samma som ”smeknamnet” på fängelset fram till dess att det stängde 1986. Efter en uppdatering av utställningen 2013 lade vi till 2.0 i namnet för att antyda att vi moderniserat den för framtiden.

TEMAUTSTÄLLNINGAR & PROJEKT

SKUGGSIDOR

Projektet "Skuggsidor - självbilder, juridiska platser och berättelser från marginalen i Hälsingland" drevs under 2022 av Sveriges Fängelsemuseum, med stöd av Region Gävleborg. Läs projektets slutrapport HÄR. Läs även i projektets blogg Skuggsidor - berättelser från marginalen i Hälsingland.

FÖREMÅLEN BERÄTTAR

På vår YouTube-kanal delar vi med oss av både föremål och kunskap. Här finns bland annat serien FÖREMÅLEN BERÄTTAR där vår antikvarie valt ut en antal spännande föremål som hon tittar närmare på.

Klicka här för att gå direkt till vår YouTube-kanal

 EN TOTAL TVÄRNIT LIKSOM.

SOM EN TVÄRNIT LIKSOM

En utställning som utgår från projektet "Samtal om frihet", där klienter på anstalten Gävle berättar om sin tillvaro som frihetsberövade under år 2021. I samarbete med Folkteatern har projektet även blivit radioteater, där fyra avsnitt sänds på P4 Gävleborg under mars månad. Med stöd från Gästriklandsfonden, Region Gävleborg och Gävle kommun. LÄNK TILL RADIOTEATERN

Utställningen är byggd för att kunna visas även på andra platser. Vid intresse kontakta museichef Desirée Kjellberg 026-65 44 30. 

FRIVÅRDENS MINNEN

Frivården är genom sin brist på föremål sämre dokumenterad än någon annan del av kriminalvården. Tillsammans med Kriminalvårdens kamratförening ska vi därför i detta projekt fram till december 2022 samla in både muntliga och nedtecknade minnen från kriminalvårdare som varit verksamma under den tid som brottspåföljderna förändrats från frihetsberövande till påföljder som ska verkställas ute i samhället, så kallad frivård. Finansieras med stöd från Riksantikvarieämbetet.

AVRÄTTNINGSPLATSER

gränsland mellanrum avgrunder

Året 2015 engagerade Sveriges Fängelsemuseum, tillsammans med Region Gävleborg, allmänheten i länet för att lokalisera tidigare avrättningsplatser i Gävleborg. 45 st tidigare avrättningsplatser hittades, använda från sent 1600-tal fram till 1850-tal. Informationen finns samlad i en rapport som kan laddas ner som pdf:  Rapport avrättningsplatser 180523 I projektet "Gränsland, mellanrum, avgrunder," fick sex tidigare avrättningsplatser i länet tillfälliga konstnärliga gestaltningar under 2017. 

Ett museum i två fängelser i centrala Gävle