GUIDADE VISNINGAR

Kommer ni som ett mindre eller större sällskap och vill ha en upplevelse utöver det vanliga, rekommenderar vi att ni bokar ett av våra visningsalternativ! Med engagemang och kunskap leder våra guider er genom 500 år av brott och straff. Ni börjar i slottshäktet från 1732 och möter den tid i Sverige då vi hade skam- och kroppsstraff inför en publik av både barn och vuxna. I slottshäktet får ni även kika ner i en bevarad fånghåla från 1500-talet. Därefter tar vår guide er tvärs över gatan, till Gävleborgs länscellfängelse från 1847. En trappa upp fortsätter historien om den stora cellfängelsereformen i mitten av 1800-talet, då människor började bestraffas genom isolering.

Om ert sällskap önskar veta mer om vissa frågor, så kan våra guider rikta in visningen efter ert intresse. Det kan vara exempelvis häxprocesserna, avrättningar, religionsfrihet eller flyktförsök.

Med en guidning genom våra historiska utställningar vill vi även ge fördjupade kunskaper inom vår tids kriminalpolitiska debatt och brottsförebyggande arbete. Hur har vägen har sett ut fram till dagens svenska rättssamhälle, kan vi lära oss något av vår historia?

Är ni en skolklass gäller andra priser. Se under För skolan

VISNING ALTERNATIV 1

Guidad visning av utställningarna i slottshäktet och gamla cellfängelset. Om ni är en grupp på över 15 personer önskar  vi att ni delar på gruppen och väljer två guider av utrymmesskäl, eller att ni väljer visning alternativ 2.  Entréavgift per person tillkommer.

A. Priser vardagar dagtid mellan kl. 9.00 - 16.30:

En guide 950 kr, två guider 1800 kr.

B. Priser kväll/helg (ej storhelg):

En guide 1800 kr, två guider 3200 kr.

VISNING ALTERNATIV 2

Guidad visning med 3-4 längre stopp i utställningarna och omgivande miljöer samt att i egen takt få gå runt och ta del av museet. Visningen avslutas gemensamt med guiden där hela upplevelsen knyts ihop. Passar för grupper över 15 personer. Entréavgift per person tillkommer.

A. Pris vardagar dagtid mellan 9.00 - 16.30:

En guide 800 kr, två guider 1500 kr.

B. Pris kväll/helg (ej storhelg):

En guide 1200 kr, två guider 2500 kr.

VISNING ALTERNATIV 3

Efter en gemensam introduktion av en guide på ca 15 min utanför slottshäktet, går ni själva i utställningarna i egen takt. Audioguide finns. Entréavgift per person tillkommer.

A. Pris vardagar dagtid mellan kl. 9.00 - 16.30:

Introduktion 500 kr.

B. Pris kväll/helg (ej storhelg):

Introduktion 1000 kr.

FÖREDRAG

Vi är vana föredragshållare och kommer gärna till er för att dela med oss av våra kunskaper och om vårt arbete på fängelsemuseet. Förutom föredrag om brottens och straffens kulturarv, som ger åhörarna en grundläggande förståelse för hur dagens kriminalvård har växt fram, så har vi även olika temaföredrag:

  • Häxprocesserna i Gävleborgs län 1672-1675
  • Offentliga avrättningsplatser - om dödsstraffet i Sverige fram till 1876
  • Avskaffa dödsstraffet - kampen mot dödsstraffet i Sverige under 1800-talet

Föredragshållare är Desirée Kjellberg, museichef.

Pris för ett föredrag är 3000 kr inkl. moms. För ideella föreningar gäller reducerat pris 1500 kr inkl. moms. Ersättning för resa tur och retur tillkommer.

Ett museum i två fängelser i centrala Gävle