PERMANENTA UTSTÄLLNINGAR

ANDROM TILL SKRÄCK OCH VARNAGEL

utst-androm

I slottshäktet från 1732 har vi en utställning där du får uppleva den tid i Sverige innan vi hade uppfunnit straffet att isolera de dömda en och en i cell. Då hade vi istället offentligt verkställda skam- och kroppsstraff. De häktade satt och väntade på att sättas i skamstocken utanför kyrkan, ställas vid skampålen på torget eller sändas till tukthus, rasphus, spinnhus eller fästning. I värsta fall var det en dödsdom som väntade, och då hölls de vanärande avrättningarna på en galgbacke inför åskådare i avskräckande syfte. Möt fångar från det förgångna och känn deras ångest och vanmakt. Missa inte heller att titta ner i den underjordiska fånghålan från 1553 som var det allra första fängelset på platsen.

HOTELL HAMILTON 2.0

utst-hamilton

En av de största reformerna på 1800-talet, var beslutet att bygga cellfängelser och sluta upp med de hemska skam- och kroppsstraffen. Tanken var att ett frihetsberövade straff var tillräckligt hårt för den som dömdes. Straffet var liktydigt med isolering dygnet runt, under total tystnad i upp till två år. Detta ansågs då vara lösningen på all kriminalitet och att den skulle vara utrotad omkring hundra år senare. Det vill säga någon gång i mitten på 1900-talet. Namnet på vår utställning är det samma som ”smeknamnet” på fängelset fram till dess att det stängde 1986. Efter en uppdatering av utställningen 2013 lade vi till 2.0 i namnet för att antyda att vi moderniserat den för framtiden.

TEMAUTSTÄLLNINGAR & PROJEKT

I FÖRVAR. REPATRIERINGEN.

Under hösten 2020 visades konstutställningen I FÖRVAR. REPATRIERINGEN på Sveriges Fängelsemuseum, i samarbete med Region Gävleborg. I FÖRVAR. REPATRIERNINGEN är en utställning av konstnärerna Maria Backman och Hanna Sjöberg. Det är en del av ett större konstprojekt om förläggningar och läger i Sverige under andra världskriget. Följ konstnär Maria Backman och konstkonsulent Erik Anderman från Region Gävleborg när de samtalar sig runt i utställningen.

FÖREMÅLEN BERÄTTAR

På vår YouTube-kanal delar vi med oss av både föremål och kunskap. Här finns bland annat serien FÖREMÅLEN BERÄTTAR där vår antikvarie valt ut en antal spännande föremål som hon tittar närmare på.

 

Klicka här för att gå direkt till vår YouTube-kanal

AVRÄTTNINGSPLATSER

gränsland mellanrum avgrunder

Under hösten 2015 engagerade Sveriges Fängelsemuseum, tillsammans med Region Gävleborg, allmänheten i länet för att lokalisera tidigare avrättningsplatser i Gävleborg. 45 st tidigare avrättningsplatser hittades, använda från sent 1600-tal fram till 1850-tal. Informationen finns samlad i en rapport som kan laddas ner som pdf:  Rapport avrättningsplatser 180523 I projektet ”Gränsland, mellanrum, avgrunder,” fick sex tidigare avrättningsplatser i länet tillfälliga konstnärliga gestaltningar under 2017. Under 2018-2019 arbetade vi vidare med arkeologiska undersökningar i samarbete med Landskapsarkeologerna i Hudiksvall och med bidrag från Länsstyrelsen Gävleborg.

Läs mer på projektets hemsida www.avrattningsplatser.se

SAMTAL OM FRIHET

Hur är det inne på en anstalt? Hur påverkas man av att bli frihetsberövad? Vad är frihet? Under 2021 samtalar Sveriges Fängelsemuseum, författaren Max Hebert och konstnären Elin Hjulström Lord med klienter på anstalten Gävle om frihet. Utifrån klienternas tankar, åsikter och livserfarenheter kommer bland annat en utställning tas fram, med syfte att skapa en mer nyanserad och fördjupad bild av människor på en anstalt, i vår egen samtid. Projektet finansieras av Gästriklandsfonden, Region Gävleborg och Gävle kommun.

JUL PÅ FÄNGELSET

utst-tema1

 

Jul på fängelset är en återkommande utställning som vi visade första gången december 2013. Utställningen berättar om hur julen firades på fängelset för intagna och personal under 1930-talet. Utställningen finns på plats från och med första advent.

MED QUEERA PERSPEKTIV

 

Som en del av Gävle Pride 2019 skapade vi den tillfälliga utställningen ”Med queera perspektiv” där vi med nya blickar tittar på föremål ur cellfängelsets historia. Vad händer när vi byter perspektiv? Vilka nya historier kan föremålen berätta för oss om vi vill lyssna?

JOE HILL – I VÄNTAN PÅ DÖDSSTRAFFET

19 nov 1915 arkebuserades Joe Hill på en fängelsegård i Utah, USA. 100 år senare minns vi händelsen i vår Temautställning ”Joe Hill – i väntan på dödsstraffet”. Utställningen är en omarbetning och utveckling av Länsmuseets Gävleborgs utställning ”Joe Hill – martyren från Gävle”. Utställningen visades okt 2015 – jan 2016. Här hittar du utställningen i förenklad form joe_hill_webutstallning

FÄNGELSET I STADEN

Fängelset i staden3År 2016 är det 30 år sedan gamla Gävleanstalten stängde och ersattes av den då nybyggda anstalten i stadsdelen Södra Bomhus. Utställningen skildrar verksamheten i anstalten under perioden 1960 – 1986, en tid som präglades av progressiva idéer. 16 apr – 14 aug 2016

PÅ ANDRA ORTER

UMEÅ

utst-andraorter1

På Hotell Gamla fängelset i Umeå har vi producerat en liten och kompakt utställning i en av dess celler. Passa på att se den om du är i Umeå.

NORRKÖPING

utst-andraorter2

Under åren 2009-2013 fanns vår utställning ”Under lås och nyckel” på Kriminalvårdens huvudkontor i Norrköping.

VILL DU LÄSA MER OM HUR DU BESÖKER VÅRA UTSTÄLLNINGAR?