MÅNADENS FÖREMÅL

 • Klotter om tvångsuppfostringsanstalten Bona

  F.d. anstalten Gävle, i vilken museet idag bedriver sin verksamhet, var under 1900-talets första hälft ett straffängelse för i huvudsak yngre män mellan 18–21 år. Under denna period bestod ar...

 • Fårskinnstofflor

  Gästinlägg från Lisa Jansson, student i Masterprogramet i ABM, Musei- och Kulturarvsvetenskap vid Uppsala universitet. Har under hösten gjort praktik vid Sveriges Fängelsemuseum. Som intagen finn...

 • Jacka, ca 1900-talets första hälft

  I museets arbete ingår att besvara frågor från allmänheten. Vi får regelbundet frågor om vilken typ av kläder som har använts i anstalt under olika tider. Det är mycket intressant, men inte a...

 • Samlingssalen, c-botten. F.d. anstalten Gävle

  Förra månaden visade vi en interiörbild tagen av Birger Lindroos år 1995 i gamla Gävleastalten, som då stått öde sedan år 1986. Denna månad går vi en trappa upp i byggnaden, till c-botten o...

 • B-botten, fd Anstalten Gävle

  Sveriges Fängelsemuseum bedriver verksamhet i det som fram till år 1986 var anstalten Gävle. Du som har besökt museet kanske inte känner igen dig vid en första anblick, men du som upplevde gamla...

 • Ansiktsmask från anstalten Mariestad (1848-2010)

  Denna ansiktsmask kommer från anstalten Mariestad, som stängde år 2010. När anstalten byggdes år 1848 rådde “vård i isolering” vilket innebar att de intagna avskärmades både från samhäl...

 • Stämpelur från anstalten Åby

  Att påföljder har varit förknippade med olika former av arbete har en lång historia, och anledningarna har varit flera. Sysselsättningen har setts som moraliskt uppbyggande, men också som en nyc...

 • Väst sydd på Straffängelset i Gävle

  Sinnebilden av ett par fångkläder är för många de svart-vitrandiga kläder som de flesta av oss har fått se i allt från barnböcker till amerikanska filmer. Men denna typ av kläder har aldrig ...

 • Tatueringsmaskin

  Idag är det inte många som höjer på ögonbrynen åt en tatuering, men ännu på 1960- och 70-talen var tatueringar fortfarande starkt förknippade med sjömansliv eller anstaltsvistelser. De initi...

 • Anstaltstidningar II: ”Krumbukt”

  Krumbukt Förra månadens föremål handlade om anstaltstidningar på Gävleanstalten, bland annat Fångarnas forum som hade ambitionen att nå ut nationellt, både inom anstaltsväsendet och till sam...

 • Anstaltstidningar: ”Fångarnas forum”

  Från och med 1940-talet började det skapas ett växande antal “lokala” tidningar på kriminalvårdsanstalter runt om i landet. De gavs oftast ut i stencilform och förmedlades inom anstalterna. ...

 • Verktyg – Fängelset i staden

  Under större delen av de 139 år som gamla Gävleanstalten var i bruk var snickeriet den huvudsakliga arbetsplatsen för de intagna, och detta är ett av de verktyg som användes redan då anstalten ...

 • Utsikt från cellfönster – Fängelset i staden

  Vi fortsätter att undersöka gamla Gävleanstalten, Hotell Hamiltons, moderna historia. På 1980-talet var ett “fängelse i staden” inget ovanligt. Fortfarande användes många av de drygt fyrtio...

 • TANDKRÄM – FÄNGELSET I STADEN

    I projektet “Fängelset i staden”, där vi undersöker gamla Gävleanstaltens moderna historia, har tandkräm varit ett inslag i flera av de minnen som vi har samlat in. En tidigare bildlä...

 • Tapet – FÄNGELSET I STADEN

    Idag är gamla fängelset Hotell Hamilton, där vi bedriver vår verksamhet, återställt till ett ursprungligt utseende med plankgolv och putsade väggar. Men innan år 1986, de sista decennie...

 • Visitationspatrullen – Fängelset i staden

  Under 1960-talets gång ökar användningen av narkotika kraftigt, både i Sverige och internationellt. Med tiden rapporterar allt fler anstalter förekomst av narkotika. Flera av dem som minns verk...

 • Gävleanstaltens första färg-TV – Fängelset i staden

  TV’n kan ses som symbol för kriminalvårdens utveckling under efterkrigstiden, ett hjälpmedel för att minimera anstaltsvistelsens skadeverkningar och som en portal till verkligheten utanför ...

 • Biljardboll – Fängelset i staden

  I projektet “Fängelset i staden” har vi intervjuat personer som minns gamla Gävleanstalten, och det har lett till att vi har fått se flera föremål i museets samlingar i ett nytt ljus. Bland d...

 • Gamla häktet – Fängelset i staden

  Denna gång är ”månadens föremål” en byggnadsmiljö. Den lokal som syns på bilden ligger en trappa upp i gamla Gävleanstalten. Där finns nu utställningen “Fängelset i staden”, en ti...

 • Namnbricka – Fängelset i staden

  Namnbrickorna blev en del av kriminalvårdens tjänstedräkt år 1974. Detta exemplar är av en senare modell och har tillhört fd kriminalvårdsinspektör Birger Lindroos, som lade grunden till det s...

 • Gamla Gävleanstalten 1978 – Fängelset i staden

  År 2016 har det gått 30 år sedan gamla Gävleanstalten togs ur bruk. Detta kommer vi att uppmärksamma på olika sätt inom projektet ”Fängelset i staden”. ”Månadens föremål&...

 • Paviljong, anstalten Roxtuna

  ”Månadens föremål” blir denna månad ett fotografi (fotograf okänd). Det föreställer en bostadspaviljong på anstalten Roxtuna. Anstalten öppnade 1955 och kom att bli internationellt känd ...

 • Kedja från avrättningsplatsen i Rengsjö

  Den 10e maj år 1832 fick en bonde från Österböle i Rengsjö socken delta i sin sista gudstjänst i Rengsjö kyrka. Efter gudstjänsten föll skarprättarbilan över hans hals vid avrättningsplats...

 • Kyrkohandbok för Svenska kyrkan, 1917. Från Anstalten Kirseberg, Malmö

  Till och med en präst kan behöva hjälp för att hålla reda på högtiderna under året. Då kan en handbok för just detta vara till hjälp! Den här kyrkohandboken kommer från anstalten Kirseber...

 • Celldörr från Långholmens centralfängelse.

  I USA utvecklades under 1800-talet två fängelsesystem: Auburn och Philadelphia. Skillnaden mellan dem var att Philadelphiafängelset innebar en total isolering med både arbete och sömn i cellen. P...

 • Signalanordning från Centralfängelset å Långholmen

  Hur får man egentligen kontakt med personalen när man är inlåst i cell eller bostadsrum? Det har funnits olika sätt under olika tider. Under 1900-talets gång har typen av signalanordning som syn...

 • Ansiktsmask av 1896 års modell

  Förra månaden berättade vi om en ansiktsmask från Örebro länsfängelse. Nu är det dags för ytterligare en! Som vi nämnde förra månaden kunde ansiktsmaskerna ha olika utseenden, och vi samla...

 • Ansiktsmask från Örebro länscellfängelse

  Du som besökt oss eller sett vårt annonsmaterial känner säkert igen bilden på fången med ansiktsmasken. Ansiktsmasken är kopplad till 1800-talets sista decennier och det tidiga 1900-talet, då ...

 • Bibel märkt ”Gefle cellfängelse”

  Efter museets medverkan i programmet ”Det okända” i höstas fick vi många spännande telefonsamtal, bland annat från en person som hade denna bibel i sin ägo och ville skänka den till museet....

 • Nattskjorta från Roxtuna

  År 1955 öppnade ungdomsfängelset Roxtuna som kom att bli världskänt för sitt moderna behandlingsklimat. Anstalten bestod av hemlika paviljonger med 7 – 9 platser enligt ”den lilla gruppens p...

 • Hittat på Hamilton

  När gamla cellfängelset i Gävle totalrenoverades åren 2000 – 2003 kom en hel del föremål fram i ljuset igen, som tidigare legat dolda under golvplankor eller i ventilationskanaler. Föremålen...

 • Stämpel, Fångvårdsanstalten Gävle

  Vi har en hel del stämplar i våra samlingar. Våra äldsta stämplar har använts omkring sekelskiftet 1900 och visar ofta institutionens namn såsom ”Straffängelset Gävle” eller ”Kolonien ...

 • Klänning från Centralfängelset i Växjö

    År 1956 köpte Kriminalvården slottet Hinseberg i Frövi utanför Örebro, och påbörjade genast arbetet med att förvandla egendomen till en anstalt för kvinnor. Innan dess låg centralfä...

 • Hibernaltofflor

  Tofflorna du ser på bilden har använts på anstalten Hinseberg, som ligger i Frövi utanför Örebro. Det är en klassisk modell som användes inom kriminalvården under framförallt 1950-, 60- och ...

 • Småkompis

  En dag blir vår samtid historia – därför samlar vi även föremål som används just nu. Museets senaste förvärv är en ”småkompis”. Just den här, som är röd och svartrandig, upptäckte...

 • Arbetskläder, anstalten Norrtälje

  Arbetskläder, anstalten Norrtälje I början av 1900-talet började en första professionalisering av arbetsdriften innanför murarna. I samband med första världskrigets utbrott övergav fångvård...

 • Kryckor

  Vad händer om jag har en funktionsnedsättning och blir dömd till fängelse? Månadens föremål kommer den här gången från tre olika samlingar: ett par moderna kryckor från anstalten Håga samt...

 • Oblatask, häktet Drags

  Det fd häktet Drags i Norrköping, som togs ur bruk år 2013, har en lång historia. Det byggdes år 1790 som spinnhus, en förbättrings- och straffanstalt för kvinnor. I samband med nedläggningen...

 • Säkerhetsslips

  En nyhet i 1984 års uniform var säkerhetsslipsen – en till synes vanlig slips som av säkerhetsskäl inte går runt halsen, utan den fästs med kardborreband under skjortslagen. Kriminalvården ä...

 • Informationsbild om ungdomsanstalten Roxtuna

  I museets bildsamlingar finns diabilder från ungdomsfängelser som Roxtuna, Skenäs och Mariefred. De ser ut att vara tagna under 1950-talet. Efter en titt på bildtexterna, som är skrivna på frans...

 • Kavaj från anstalten Mariestad

  Hur intressant är egentligen detta? En vanlig mörkblå kavaj utan vare sig kriminalvårdsemblem, grader eller guldknappar. Men den har visat sig vara unik i våra samlingar! I slutet av maj fick vi ...

 • Tavla med hand och fotfängsel, anstalten Kristianstad C

  Någon har för länge sedan monterat olika modeller av transportfängsel på en tavla. Till vänster ser vi läderinfattad hand och fotfängsel som användes vid fångtransporter under 1800-talets an...

 • T-shirt från Båtshagen

  Vid anstalten Hinseberg lades de öppna avdelningarna Båtshagen och Bosshagen ned under år 2013. De ligger utanför Hinsebergs stängsel, på promenadavstånd från anstaltsområdet. Båtshagen, en ...

 • Vägskylt, Håga sjukhus

  År 2013 kommer för oss att vara mycket förknippat med alla nedläggningar inom Kriminalvården. För att dela med oss av det vi sett under den resan kommer 2014 års Månadens föremål belysa ting...

 • Beslagtaget stickvapen

  Vad innebär ett fängelsestraff – egentligen? Det är svårt att veta för den som inte har egna erfarenheter av det. Det är något vi pratar om när vi ritar ”bra” fängelser tillsammans ...

 • Porträttkollage fångvårdsstaten 1911

  Även personalbilder har en historia. Under 1900-talets första decennier var det vanligt att göra illustrerade porträttkollage. I våra samlingar har vi porträttkollage från såväl enskilda fän...

 • Oljefoder M/1864

  Mellan år 1864-1877 tillverkade fångar ungefär 30 000 oljefoder till försvaret. Dosorna, som i regel är ca 3 cm höga, innehöll vapenfett och tillverkades på fri hand vilket gör att alla har e...

 • Beslagtagen bok

  År 2011 samlade vi in några böcker som tagits i beslag vid Kronobergshäktet i Stockholm. Personalen granskar inkommande böcker, då de med jämna mellanrum används för insmuggling. I just den h...

 • Del av en spiraltrapp/frisbee

  Den här, idag ganska illa åtgångna trädetaljen, har en gång i tiden suttit högst upp på spiraltrappan i cellfängelset här i Gävle. För omkring trettio år sedan bröts den loss av en intage...

 • Nyckel till den madrasserade dårcellen – en solskenshistoria!

  När gamla Gävleanstalten byggdes ut med en extra flygel 1885 inrättades en korridor med straffceller i dess källare. Där fanns bland annat en madrasserad ”dårcell”. Efter år 1986, då ansta...

 • Birgers kavaj

  På Sveriges Fängelsemuseum arbetar vi ständigt med kriminalvårdens historia. Samtidigt har vi också en egen historia att förvalta! I likhet med många andra arbetshistoriska museer lades grunden...

 • Nummerförteckning från centralfängelset å Långholmen

  Vi hade inga uppgifter om när den här nummerförteckningen användes, och försökte därför att leta upp de namngivna sjukvårdarna Larsson och Wang i personalmatriklarna – utan resultat. Den st...

 • Beslag monterade på skiva

  Dessa beslag har gjorts vid den nu nedlagda anstalten Mariestad för drygt 30 år sedan. På bilden ser du allt från ornamenterade haschpipor till enklare varianter av lera och den allra enklaste som...

 • Anatomisk modell

  År 1913 blev gamla Gävleanstalten ”Straffängelse” för i huvudsak unga manliga förbrytare. Pojkarna som hamnade här var mellan 15 och 21 år, och många av dem hade lite eller ingen utbildnin...

 • Litteraturtips inför jullovet

  Författaren har ofta varit en man som har levt på marginalen. Men också personer som har varit väl etablerade i samhället finns representerade, tex. journalisterna Barbro Alving, Berit Hedeby och...

 • ”Familjefängelset” i Knutby

  När en person hamnar i fängelse påverkas hela familjen. Inom Kriminalvården har man på olika sätt försökt att underlätta för anhöriga och barn – åtminstone under andra halvan av 1900...

 • T-shirt för män

  Förra månaden berättade vi om Kriminalvårdens tjänstedräkt under 1970- och 80-talen. Men vad hade de intagna för kläder under samma tidsperiod? Den vita T-shirten med gula muddar är ett exemp...

 • Haklappar

  Innan vi blev ansvarsmuseum tog Nordiska museet ansvar för Kriminalvårdens kulturarv och har gjort flera stora insamlingsprojekt, bland annat ett i mitten av 1950-talet. Då begav sig museets intend...

 • Skarifikator från anstalten Mariestad

  Uttrycket ”Att vara vid sunda vätskor” stammar från de gamla grekerna – närmare bestämt Hippokrates och hans humoralpatologi, dvs idén om att människan består av fyra vätskor – blo...

 • Ansiktsmask

  I samband med de cellfängelser som började byggas i Sverige vid 1800-talets mitt introducerades den typ av ansiktsmask som du ser på bilderna. I cellfängelset satt de intagna isolerade från varan...

 • En vanprydande (?) veranda

  Slottshäktet, där vi idag har utställningen ”Androm till skräck och varnagel” användes som tjänstebostad för det intilliggande cellfängelsets vaktknektar från och med 1890-talet. I slutet...

 • John Dillingers dödsmask

  John Dillinger var en ökänd gangster i den amerikanska mellanvästern som gäckade polisen under 1930-talets första år. Han rånade bland annat ett stort antal banker. År 1934, efter nästan ett ...

 • Arbetskläder för anställda vid SJ

  Att vi har arbetskläder för anställda vid SJ i våra samlingar beror på att ett flertal anstalter har haft skrädderi som en del av sin arbetsdrift. Gamla Gävleanstalten (som museet idag är inry...

 • Nycklar från gamla gävleanstalten

  Vi har förstås många nycklar i våra samlingar, och just denna knippa har tillhört personal vid gamla Gävleanstalten, som togs ur bruk år 1986. Flera av nycklarna är likadana, vilket kan tyda p...

 • Doppvärmare från anstaltet Umeå

  Vi har många föremål i våra samlingar som vittnar om att nöden är uppfinningarnas moder. Många av dem är kopplade till rymningsförsök och smuggling, men ett och annat vittnar också om hur m...

 • Stoppduk

  ...

 • Styrketräningsövningar

  Planschen kommer från anstalten Mariestad som var i bruk t o m år 2010. Den är inte daterad, men av typsnitt och layout att döma ser den ut att vara från 1930-talet – en tid då det för ö...

 • Pistolattrapp

  Ioan Ursut föddes år 1959 i Rumänien och är en av 1980- och 90-talets mest omtalade brottslingar i Sverige. Han dömdes bland annat för förfalskning och bedrägeri, men gjorde sig framförallt k...

 • Handgjord nyckel från anstalten Kalmar

  Vid första anblicken på det klumpiga handtaget kan vi dra slutsatsen att den här nyckeln aldrig suttit på en kriminalvårdares nyckelknippa… Men nyckelns ax är perfekt! Att ”läsa nycklar...

 • Tjänstebricka M/1974

  Med 1974 års tjänstedräkt för kriminalvårdspersonal lanserades flera nyheter. Utöver att kläderna var gjorda av det moderna materialet polyester lanserades också en tjänstebricka. Den skulle ...

 • Modemakt bakom murarna (del 1)

  Lika mycket som kläder kan ge en människa makt och identitet kan kläder också beröva människor på makt och identitet. Detta är tydligt i fängelset, men inte bara mellan intagna och personal&#...

 • Anstaltet Smälteryd

  Den 15:e april i år ska de sista intagna ha lämnat anstalten Smälteryd, som ligger i Sätila mellan Göteborg och Borås. Sveriges Fängelsemuseum har därför dokumenterat anstalten inför nedläg...

 • En inblick i bildarkivet

  Trots att det har varit fotoförbud i våra fängelser har vi ändå ett litet bildarkiv. Vi har inspirerats av Hans Villius och Olle Hägers dokumentärer ”Svart på vitt” och berättar h...

 • Leksaker

  Häktet i Gävle stod inför en omfattande renovering år 2009 och i samband med detta gjorde vi ett antal nyförvärv till våra samlingar – bland annat dessa leksaker. I fängelser och häkten...

 • Mathämtare av trä

  Då cellfängelserna byggdes för att fångarna skulle sitta av sina straff i ensamhet fanns inga fängelsematsalar, utan varje fånge åt ensam i sin cell. Vid måltiderna fick personalen bära upp m...

 • Pottskåp

  ...

 • Cellbäcken

  Hur klarade cellfängelsernas isoleringsfångar av sina toalettbesöken? Dessa cellbäcken, eller pottor, av brunglaserat stengods kommer från anstalten Västervik, ett gammalt cellfängelse som bygg...

 • En hjältes död

  Ser målningen bekant ut? Den är en kopia av konstnären Nils Forsbergs (1842-1934) kända målning ”En hjältes död” som hänger på Nationalmuseum. Målningen bygger på konstnärens e...

 • Strejkbrytare

  I februari år 1981 utbröt en arbetsstrejk på anstalten Hudiksvall. Trots det bestämde sig en av de intagna för att arbeta som vanligt. Morgonen därpå hängde på hans celldörr denna 53 cm hög...

 • Tändsticksarbete, spegelskrin

  Kriminalvården har under en lång tid av år uppmuntrat sina klienter att i terapeutiskt syfte ägna sig åt hantverk och måleri. I vår utställning ”Hotell Hamilton” har vi därför ett litet...