BAKOM MASKERNA, FOTOUTSTÄLLNING vintern 2021/2022

05 aug BAKOM MASKERNA, FOTOUTSTÄLLNING vintern 2021/2022

En fotoutställning om barns sårbarhet och utanförskap.

Genom suggestiva miljöer och symbolik speglar fotografen Jimmy Lindgren barn och ungas utanförskap, sårbarhet och psykiska ohälsa, i sina fotografier. Han kallar det för smärtkroppen, som för honom handlar om den smärta som vi i olika former tvingas att bära. Den smärta som vi kanske redan utsatts för som barn, och som lett till att vi tagit på oss emotionella masker som skydd för att inte bli utsatt för liknande smärta igen.  

Utställningen visas på Sveriges Fängelsemuseum vintern 2021/2022. Närmare datum kommer senare.