Handgjord nyckel från anstalten Kalmar

Vid första anblicken på det klumpiga handtaget kan vi dra slutsatsen att den här nyckeln aldrig suttit på en kriminalvårdares nyckelknippa… Men nyckelns ax är perfekt!

Att ”läsa nycklar” är en konst i sig. I fängelseskildringar av exempelvis Lasse Strömstedt och Lillemor Östlin kan du läsa om intagna som behärskar den. De registrerar nycklarna som hänger på kriminalvårdarens nyckelknippa, memorerar nyckelns form och gör sedan en kopia i smyg i arbetsdriften, såvida de genom den har tillgång till lämpligt arbetsmaterial.

Om det finns någon som rymt från anstalten Kalmar genom att låsa upp dörrarna vet vi inte. Men att ha nyckeln är att ha makt. Även om nyckeln aldrig ledde till fysisk frihet kanske den ändå gav sin upphovsperson en behaglig känsla av att ha gjort något åt sin maktlöshet?