Ansiktsmask av 1896 års modell

Förra månaden berättade vi om en ansiktsmask från Örebro länsfängelse. Nu är det dags för ytterligare en! Som vi nämnde förra månaden kunde ansiktsmaskerna ha olika utseenden, och vi samlar pusselbitar för att förstå var- och under vilka perioder som de olika modellerna användes.

Ett av många sätt att få mer kunskap om ett föremål är att söka i andra museers samlingar för att se om det finns liknande exemplar. Om du inte redan känner till Digitalt museum, måste vi bara säga: det är fantastiskt! Digitalt museum är en samlingsportal där du kan söka i ett flertal museers samlingar. Där hittade vi en likadan ansiktsmask som det exemplar som finns i våra samlingar. Det som är speciellt med Nordiska museets ansiktsmask är att den råkar vara prototypen för denna modell. På det sigillprydda kortet kan vi läsa att Kungliga Fångvårdsstyrelsen den 10 januari 1896 fastställde denna modell som ”ansigtshufva för fångar”. Tack vare detta vet vi nu mer om vår ansiktsmask och kan lägga till ytterligare en bit i vårt pussel!

http://digitaltmuseum.se/011023762607/