Ansiktsmask från Örebro länscellfängelse

Du som besökt oss eller sett vårt annonsmaterial känner säkert igen bilden på fången med ansiktsmasken. Ansiktsmasken är kopplad till 1800-talets sista decennier och det tidiga 1900-talet, då vi fortfarande byggde cellfängelser i Sverige. I cellfängelset skulle de intagna ”vårdas i isolering” och fick inte umgås med andra intagna. Den enda tiden utanför cellen bestod av en daglig promenad utomhus i cellfängelsets tårtbitsformade promenadgårdar, och för att vara anonym i samband med detta bar de intagna ansiktsmask. De kunde se ut på olika sätt. Vid centralfängelset för kvinnor i Växjö användes en skir, mer skräddad ansiktsmask, och vid många av de övriga cellfängelserna en mer robust variant med eller utan nät framför ögonen.

Ansiktsmasken på bilden kommer från det gamla länscellfängelset i Örebro. Modellen är ovanlig i våra samlingar. I samband med att anstalten Kumla stod färdig år 1965 togs Örebrofängelset ur bruk och kom att rivas år 1972. På tomten finns idag en parkeringsplats. Du kan dock fortfarande få en glimt av fängelset, då interiörerna i Vilgot Sjömans film ”Ni ljuger!” (1969) delvis spelades in där. Ansiktsmasken ingår i en mindre samling föremål som sparades och följde med från det gamla länsfängelset till den nya anstalten i Kumla.