Informationssystem

Denna transparenta klisterlapp med tillhörande magnet kommer från häktet i Gävle och är ett av de senaste förvärven till våra samlingar. Klisterlappar som dessa finns på celldörrarna och är ett sätt för personalen att informera varandra om var den häktade befinner sig för ögonblicket. Om hon eller han är i cellen sätter personalen magneten i mitten, men under exempelvis besöks- och promenadtider flyttar personalen magneten till rätt ruta.
Personalen måste också veta om de häktade har tillgång på föremål som kan orsaka skada för den häktade själv eller personalen, exempelvis rakblad. Om en häktad behöver raka sig och får en rakhyvel sätts en lapp på dörren som informerar om det.