Gamla häktet – Fängelset i staden

Denna gång är ”månadens föremål” en byggnadsmiljö. Den lokal som syns på bilden ligger en trappa upp i gamla Gävleanstalten. Där finns nu utställningen “Fängelset i staden”, en tillfällig utställning som handlar om gamla Gävleanstaltens moderna historia.

Gävleanstalten var ursprungligen formad som ett T, med en kort administrationsdel som vetter mot Hamiltongatan och en mot denna tvärställd, lång länga med celler.  År 1885 byggdes fängelset ut, då tillkom den cellflygel som vetter mot Gavleån. I denna del av byggnaden ligger denna lokal, som syns på bilden.

Fram till dess att nuvarande häktet i Polishuset i centrala Gävle byggdes år 1970-71, låg stadens häkte i den här delen av gamla Gävleanstalten. Längs sidorna av denna lokal låg häktesceller. En person som satt häktad vid ett flertal tillfällen under 1960-talet berättar: “Där satt man ju bara inlåst hela dagen, och så fick man gå ut en timme på bakgården. Det fanns ingen gemensamhet med de andra, men ibland kunde man få sitta ihop om det var lite plats. Men personalen var vänlig och sådär,

 man lärde ju känna dem efter ett tag, så det var inga märkvärdigheter.”

När häktet flyttade härifrån kom lokalerna att bland annat användas som gym. En person som var intagen här på 1980-talet berättar: “Där vi sitter nu hade de bastu på den tiden och här utanför var det gym med hantlar och skivstänger i rummet bredvid.”

Under de 139 år som denna byggnad användes som kriminalvårdsanstalt kom verksamheten att utvecklas och förändras på många olika sätt. För att möta ny lagstiftning, nya verksamhetsideal och nya behov förändrades den många gånger. Nya lager tillkom med jämna mellanrum. Idag är byggnaden återställd till ett ursprungligt utseende, med trägolv och putsade väggar. Linoleumgolven är borta och inte mycket syns av de grälla färger som klädde väggar och dörrar innan 1986.