Ansiktsmask

I samband med de cellfängelser som började byggas i Sverige vid 1800-talets mitt introducerades den typ av ansiktsmask som du ser på bilderna. I cellfängelset satt de intagna isolerade från varandra och fick komma ut på en halvtimmes promenad per dag, När den intagne vistades utanför cellen, tex. vid eskort till promenadgården var hen tvungen att bära en ansiktsmask.

Ansiktsmasken hade flera syften. Den skulle avidentifiera den intagne och bryta ner hens gamla kriminella identitet så att en ny, moralisk och hederlig människa skulle kunna byggas upp. Ansiktsmasken hjälpte också till att anonymisera de intagna för varandra så att de inte skulle lära känna – eller känna igen varandra.

På grund av isoleringsstraffet kunde kvinnor och män placeras i samma fängelser. Kvinnorna och männen hade dock separat personal. Kanske är det grunden till att de bar olika modeller av ansiktsmasker? Den lite skira volangprydda masken var för kvinnliga intagna och den enklare modellen för män.

Ansiktsmasker användes i straffsammanhang långt innan cellfängelsereformen! Nordiska museet har en spektakulär samling ansiktsmasker i metall som användes vid offentliga straff. Syftet var att förlöjliga och ibland även tortera brottslingen.

Läs gärna mer om ansiktsmasker i ”Fång- och straffmasker” av Lena Kättström Höök, intendent vid Nordiska museet.