Namnbricka – Fängelset i staden

Namnbrickorna blev en del av kriminalvårdens tjänstedräkt år 1974. Detta exemplar är av en senare modell och har tillhört fd kriminalvårdsinspektör Birger Lindroos, som lade grunden till det som idag är Sveriges Fängelsemuseum.

Just nu arbetar vi för fullt inför utställningen ”Fängelset i staden”, som handlar om gamla Gävleanstaltens moderna historia och har i samband med det intervjuat flera personer som var med när anstalten var i bruk. Då har vi fått veta att dessa namnbrickor inte användes särskilt mycket, åtminstone inte i Gävle. Redan under tidigt 1970-tal börjar både intagna och personal bära civila kläder här. ”Enda sättet som man kunde skilja på fångarna och personalen var att personalen hade nyckelknippor”, berättar en fd vårdare. Många intagna hade frigång, vilket innebar att de hade ett arbete eller studerade ute i samhället. Dessutom ordnades ofta beledsagade permissioner utanför murarna. Innan de civila kläderna infördes var in- och utpassagen i anstalten omständlig med ständiga klädbyten.

Uniformer och anstaltskläder kom tillbaka i samband med att nuvarande Gävleanstalten öppnade år 1986. – ”Jag var hemskt emot, skulle vi gå där som pingviner? Men sen märkte jag ändå fördelarna, berättar en fd vårdare. Kanske kan uniformen skapa barriärer först, men efter ett tag så lär man ju ändå känna människan bakom.”