Cellbäcken

Hur klarade cellfängelsernas isoleringsfångar av sina toalettbesöken? Dessa cellbäcken, eller pottor, av brunglaserat stengods kommer från anstalten Västervik, ett gammalt cellfängelse som byggdes år 1871 och var i bruk ända fram till år 2007. Till pottan hörde även ett lock av beckplåt försett med cellnummer.

Då fängelset stod nytt bedrevs ”vård i isolering”. Personalen skulle ha så lite kontakt som möjligt med fångarna. Vid sidan av celldörren fanns en lucka där pottan förvarades. Om den skulle användas kunde fången öppna luckan från insidan av cellen. När pottan sedan skulle tömmas tog personalen ut den genom en motsvarande lucka som vätte ut mot cellkorridoren.

”Vård i isolering” förbjöds år 1945, men de flesta fängelser hade tagit steget mot en mer human fångvård redan under 1900-talets början. Under 1920-talet började alltfler fängelser att installera vattenklosetter och pottluckorna kom i många fall att putsas över i cellkorridorerna.