Nyckel till den madrasserade dårcellen – en solskenshistoria!

När gamla Gävleanstalten byggdes ut med en extra flygel 1885 inrättades en korridor med straffceller i dess källare. Där fanns bland annat en madrasserad ”dårcell”. Efter år 1986, då anstalten togs ur bruk, stod byggnaden tom i många år och förföll. Källaren fylldes av vatten och skadades svårt. Den är ännu inte restaurerad och därför inte öppen för allmänheten.


År 2006 blev museichef Katarina Kallings kontaktad av en person som arbetade på loppmarknaden i gamla Spikfabriken, Valbo. Han hade hittat en nyckel som sades tillhöra gamla Gävleanstalten, men den var större och hade ett annorlunda ax jämfört med våra ordinarie cellnycklar. De gick då ner till straffcellerna i källaren istället, och Katarina testade nyckeln i dörren till den madrasserade dårcellen… Bingo! Nyckeln inköptes och är den enda i sitt slag i våra samlingar.