Elddon

Från och med år 1945 fick fångarna röka under den dagliga promenaden på fängelsegården. Fångarna gick i cirkel och i mitten stod vakten. Elddonet, som fungerade som en oljelampa, var specifikt tillverkat för sitt ändamål och stod med brinnande låga i en fönsternisch för att alla skulle kunna komma åt det. Fångarna fick nämligen inte inneha tändstickor. Tänk om någon skulle försöka sätta eld på fängelset! Elddonets uppfinnare var överkonstapel Harry Svensson.

Sedan snart två år tillbaka är det rökförbud i Sveriges fängelser och häkten. Det är dock tillåtet att röka under den dagliga promenaden utomhus – men bara max 5 cigaretter/dag. Det är inte första gången som Kriminalvården blivit rökfri! Sigfrid Wieselgren, generaldirektör år 1885, införde också ett rökförbud på sin tid.

Elddonet kom till museet som gåva av Erik Gustavsson, f.d. övertillsynsman, Gävle.