SKUGGSIDOR – UPPROP! HÖSTEN 2021

Hälsingland det namnet klingar hemskt bland hela Sveriges land. Ständigt telegrafen bringar nya dåd från Hälsingland. Ur skillingtryck om Delsboligan, runt sekelskiftet 1900.

Brottslighet finns överallt, men vi vill nu samla in berättelser om historiska brott, tingsplatser och häkten i Hälsingland.

Många har kännedom om brottslingar från Hälsingland, liksom också kan ha släktskap med dem. De vill få mer vetskap om sina anors brott och vedermödor – många vars liv levdes i marginalen. Vilka berättelser har levt kvar, trots tidigare generationers tystnad?

Är du släkt med t ex Kniven i Delsbo, Pila-Britta i Offerberg, Åkerberg, Spännar-Lasse eller någon som föll offer för ett grovt brott? Har Du berättelser om äldre brott och andra illdåd som det inte talats så mycket om, eller känner till ett gammalt häkte eller en arrest vid en gästgivargård? Vi vill dokumentera dem alla.

Vi vill fördjupa och problematisera Hälsinglands historia och placera den i ett sammanhang där klasskillnaderna mellan de självägande och de egendomslösa synliggörs. En tid då överfulla visthusbodar och välstånd kunde existera sida vid sida med det djupaste armodet.

Bidra med din berättelse! Även små brottstycken är av intresse, då vi lägger pusslet. Kontakta katarina.kallings@fangelsemuseet.se eller 070–6280192.

Projektet drivs med stöd av Region Gävleborg.