Jacka, ca 1900-talets första hälft

I museets arbete ingår att besvara frågor från allmänheten. Vi får regelbundet frågor om vilken typ av kläder som har använts i anstalt under olika tider. Det är mycket intressant, men inte alltid helt lätt att svara på. Hittar vi inga tydliga svar i skriftliga källor får vi försöka att lägga pussel med utgångspunkt i museets samlingar, insamlade minnen och litteratur.

Samlingarna består inte av kompletta set med kläder, utan är i sig ett pussel. Vi kan ha en uppsättning västar från en givare och motsvarande mössa kan komma från en annan. I 1892 års författningssamling framgår att textilier skulle återbrukas. “Kasserade beklädnads- och sängklädespersedlar” skulle styckas och sorteras. Det som var i bättre skick kunde användas till lagning av “reparabla persedlar” och till bandage för sjukvården och övriga till “skurtrasor och lump”. Detta märks i våra samlingar. Tjänstedräkter och mössmärken kan ha sparats, av personen som burit dem eller av dennes anhöriga. Intagnas kläder tycks inte ha sparats på samma sätt. De anstaltskläder som ingår i museets samlingar är ofta oanvända och kommer direkt från de skrädderier som ingick i fångvårdens arbetsdrift, möjligen på grund av överskott.

Denna jacka från anstalten Håga (1943-2013) är ett av undantagen. På Håga bedrevs terapiarbete och uttjänta textilier kunde rivas till trasor som vävdes till nya mattor. Men just denna jacka är av god kvalitet. Den återanvändes istället som målarkläder och har på det sättet bevarats för eftervärlden.