En vanprydande (?) veranda

Slottshäktet, där vi idag har utställningen ”Androm till skräck och varnagel” användes som tjänstebostad för det intilliggande cellfängelsets vaktknektar från och med 1890-talet. I slutet av 1910-talet bestämde sig dock fängelsedirektör Henrik Enström för att göra om Slottshäktet till direktörsvilla.

I samband med detta lät han år 1919 bygga ett trapphus med veranda, vilket skulle komma att reta gallfeber på landshövding Robert Hagen, som bodde i slottet alldeles intill. I ett brev till Fångvårdsstyrelsens överdirektör Victor Almqvist beklagade han sig över detta ”skandalhus” och att man från verandan skulle få ”fri utsikt över varenda fläck av slottsträdgården”.

Landshövdingen hänvisade till överdirektörens ”kända skönhetssinne” och hemställde vördsamt att det ”vanprydande verandaskjulet” snarast skulle avlägsnas. Hur det gick? Sådär. Verandan står kvar än idag!