Concerta

Dessa förpackningar, som innehållit ADHD-läkemedlet Concerta, kommer från anstalten Norrtälje och är vårt senaste nyförvärv till samlingen! Undersökningar har visat att upp till en fjärdedel av alla intagna i fängelse har vuxen-ADHD och nästan hälften har haft det i barndomen. En fängelsevistelse kan i många fall förvärra symptomen. Därför gör Kriminalvården just nu en satsning som ska leda till en bättre behandling av intagna med ADHD. Syftet är att undersöka om behandling med Concerta kommer att få de intagna att må bättre och i förlängningen avstå från återfall i kriminalitet och missbruk. I anstalten Norrtälje finns en särskild avdelning för de intagna som deltar i projektet. Personalen som jobbar där är specialutbildad.

Projektet har vållat viss debatt då Concerta är narkotikaklassat. Det är i likhet med amfetamin centralstimulerande, men dosen är mycket låg och läkemedlet anses inte ha någon större så kallad ”missbrukspotential”. De intagna som är intresserade av att delta måste vara drogfria och gå med på regelbundna, övervakade urinprover. Det finns också ett krav på sysselsättning och psykosocial behandling under fängelsevistelsen. Inför frigivning planerar anstalten i samband med den intagnes ordinarie läkare hur behandlingen ska fortsätta efter muck. Projektet, som sker i samarbete med Stockholms läns landsting, bedrivs även vid anstalten Håga och pågår mellan åren 2006 – 2010.