Signalanordning från Centralfängelset å Långholmen

Hur får man egentligen kontakt med personalen när man är inlåst i cell eller bostadsrum? Det har funnits olika sätt under olika tider. Under 1900-talets gång har typen av signalanordning som syns på bilden varit vanlig. Den möjliggjorde att den intagne kunde signalera till personalen från cellen efter inlåsning.

Sett från cellkorridoren fanns invid varje celldörr (i överkant) en liggande, rektangulär plåtskiva monterad i väggen, med en fjädrad mindre skiva som hölls mot den första med hjälp av en spärr. Inuti cellen fanns en hake invid dörrposten. När den intagne vred på haken lossades en spärr vilket gjorde att plåtskivan slog upp med en ljudlig smäll. Det kallades för att ”flagga på”.

Signalanordningen på bilden kommer från östra dagcellflygeln, cell 178. Den nedmonterades inför rivningen av Centralfängelset år 1982.