Bibel märkt ”Gefle cellfängelse”

Efter museets medverkan i programmet ”Det okända” i höstas fick vi många spännande telefonsamtal, bland annat från en person som hade denna bibel i sin ägo och ville skänka den till museet. Givaren hade upptäckt texten ”Gefle cellfängelse” i pärmen samt att den innehöll en rad handskrivna meddelanden med ålderdomliga formuleringar.

Många av notiserna tyder på att det är intagna som skrivit. I Gamla testamentet kan vi till exempel också läsa ”1864 såt jag här fången i 2 månar, för jag stöte en förman.

Givaren fick en känsla av att något var dolt i pärmen och blötte pappret försiktigt för att kunna lossa det, och hittade då en lång text som täckte hela pärmen. De första meningarna lyder: ”Den 28 oktober 1862, blef jag bönhörd, sedan jag bedet till Herran i 5 veckor, dag och natt, om en sak. Nu beder jag om ännu en, och blir äfven bönhörd, när?”

Under 1860-talet innebar ett fängelsestraff isolering i ensamcell med en halvtimmes promenad i enskildhet, per dag. Hur kom dessa personer åt att skriva bibeln, undrar vi! Vad tror du?