Birgers kavaj

På Sveriges Fängelsemuseum arbetar vi ständigt med kriminalvårdens historia. Samtidigt har vi också en egen historia att förvalta! I likhet med många andra arbetshistoriska museer lades grunden till museet av en anställd – Birger Lindroos – som under sitt yrkesverksamma liv inom Kriminalvården intresserade sig för dess historia och med hjälp av likasinnade började samla föremål. I Slottshäktet, som vid tiden inhyste Kriminalvårdens regionkontor, fick han från och med 1978 möjlighet att visa upp sina samlingar för allmänheten. Föremålen var utplacerade efter tema på enkla furuhyllor och kompletterades av maskinskrivna gula lappar med information.

När Birger hade visningar kunde han bära den här kavajen, en arbetsledarkavaj med namnbricka, modell 1974. I kavajens fickor låg en bunt av hans tummade, handskrivna manus som han använt vid visningar och föredrag, samt block med gula entrébiljetter till hans utställning i Slottshäktet och röda biljetter som användes när han höll visningar i det vid tiden öde cellfängelset där vi idag har utställningen ”Hotell Hamilton”. Denna månad är det tio år sedan Birger gick bort.