Mathämtare av trä

Då cellfängelserna byggdes för att fångarna skulle sitta av sina straff i ensamhet fanns inga fängelsematsalar, utan varje fånge åt ensam i sin cell. Vid måltiderna fick personalen bära upp matportionerna från köket och skicka in dem genom en lucka i celldörren. Vi har mathämtare i olika utföranden i våra samlingar. De flesta är i metall, men bygger på samma princip som denna tidiga modell från 1800-talet i trä. Personalen placerade tallrikarna i hålen och kunde på detta sätt bära flera portioner åt gången från kök till celler.