Småkompis

En dag blir vår samtid historia – därför samlar vi även föremål som används just nu. Museets senaste förvärv är en ”småkompis”. Just den här, som är röd och svartrandig, upptäckte vi på en bild i det första numret av Kriminalvårdens personaltidning OmKrim, som innehöll ett reportage om frivårdsinspektören Eva-Mi Gullbrandsson som arbetar med villkorligt frigivna unga i Stockholm. – De bästa samtalen har man på väg någonstans, berättar hon. Om man har tid och möjlighet att träffa klienter i andra sammanhang så ger det mycket.

Ett annat sätt att underlätta samtal är att erbjuda något att sysselsätta händerna med. Småkompisar är små mjuka tygpåsar, fyllda med frön eller plastgranulat som ligger bra i handen som blivit populära inom såväl vård och barnomsorg som på hotell och flygbolag. De marknadsförs som ett hjälpmedel mot stress, sömn- och koncentrationssvårigheter.

Vi på museet tycker att småkompisen berättar något om vår samtid. Kriminalvården deltog också åren 2010-2012 i ett samarbete med Hjälpmedelsinstitutet* och genom det ökat kunskapen och infört fler hjälpmedel i de dagliga verksamheterna, till exempel tunga bolltäcken som minskar stress och oro eller balansplattor som ökar koncentrationsförmågan.

*Hjälpmedelsinstitutet är idag avvecklat, men delar av verksamheten fortsätter att drivas inom Myndigheten för delaktighet.