Ansiktsmask från anstalten Mariestad (1848-2010)

Denna ansiktsmask kommer från anstalten Mariestad, som stängde år 2010. När anstalten byggdes år 1848 rådde “vård i isolering” vilket innebar att de intagna avskärmades både från samhället och från varandra. I samband med den dagliga promenaden i ensamhet bar de intagna ansiktsmask för att anonymiseras inför varandra. Vård i isolering avskaffades år 1946, och ansiktsmasken var efter det frivillig att använda ytterligare en tid.

Kriminalvårdsanstalterna har och har haft olika platsantal, från ett tiotal platser för intagna till flera hundra, och antalet personal har anpassats utifrån detta. Detta innebär att museet ibland får erbjudanden om samlingar av föremål som vid en första anblick är likadana.

Denna ansiktsmask är en av totalt nitton. En fråga att ställa sig i samband med insamlingen är: Räcker det att samla in en ansiktsmask eller bör vi samla in alla för att på bästa sätt spegla fängelsesamhället? I detta fall var det självklart att alla skulle samlas in – det är inte ofta som vi stöter på större samlingar av ansiktsmasker.  Mängden ansiktsmasker har en betydelse i sig tycker vi – både för framtida forskning och med tanke på eventuella framtida utställningar. Och tittar man nära kan man se att de faktiskt är lite olika.