Arbetskläder för anställda vid SJ

Att vi har arbetskläder för anställda vid SJ i våra samlingar beror på att ett flertal anstalter har haft skrädderi som en del av sin arbetsdrift. Gamla Gävleanstalten (som museet idag är inrymt i) sydde arbetskläder på uppdrag av just SJ. Dessa blåkläder är ett av museets senaste förvärv, men vi vet inte mycket om dem.

Som tur är finns en etikett kvar som visar att kläderna sytts upp vid Fångvårdsanstalten Gävle. Att de använder begreppet fångvård hjälper oss att åtminstone datera kläderna något. År 1947 slutade nämligen Kriminalvården att använda begreppet fängelse och började tala om fångvårdsanstalter istället. Och år 1974 ersätter de begreppet fångvårdsanstalt och börjar tala om kriminalvårdsanstalter istället. Vi kan därmed gissa oss till att de är sydda någon gång mellan åren 1947 – 1974.