Nummerförteckning från centralfängelset å Långholmen

Vi hade inga uppgifter om när den här nummerförteckningen användes, och försökte därför att leta upp de namngivna sjukvårdarna Larsson och Wang i personalmatriklarna – utan resultat. Den starkaste tidsmarkören är begreppet ”centralfängelse” som ersattes av ”fångvårdsanstalt” år 1947. Begreppet ”sinnesjukhus”, som används i förteckningen, började användas allmänt år 1929. Vi börjar således att ringa in 1930-, eller möjligtvis tidigt 1940-tal – vilket också bekräftas av förteckningens material, layout och typsnitt.

Nummerförteckningen illustrerar väl hur mycket ett större fängelse rymmer! Likt ett litet samhälle innehåller det olika arbetsplatser, sjukvård, kök och boende. Vi får också en bra överblick över vilka slags yrken de intagna ägnade sig åt under sina straff vid den här tiden – skrädderi, skomakeri, snickeri, tryckeri och bokbinderi.