Verktyg – Fängelset i staden

Under större delen av de 139 år som gamla Gävleanstalten var i bruk var snickeriet den huvudsakliga arbetsplatsen för de intagna, och detta är ett av de verktyg som användes redan då anstalten var ett straffängelse för unga pojkar perioden 1913 – 1954.

Sedan blev anstalten en interneringsanstalt för återfallsförbrytare. Då kom verktygen att användas på fler platser än i snickeriet.

I början av 1960-talet gjorde Fångvårdsstyrelsen en inspektion på gamla Gävleanstalten, och hade många synpunkter på ordningen. Man beskrev att cellerna var överbelamrade och svårvisiterade. I dem hittades idrottsutrustning, som skridskor och hockeyklubbor (man hade nyligen anlagt en liten rink på fängelsegården). Man hittade också levande djur (fåglar, akvarium) samt massor av verktyg. Fintandade handsågar, skruvmejslar av större modell, verktygs- och limtvingar (tillhörande snickeriet). Detta berodde på att många av de intagna gjorde hobbyarbeten, eller terapiarbete som det också kallades, i cellerna på fritiden. I museets samlingar finns många små träskulpturer från interneringstiden. Många av de anställda uppmuntrade dessa fritidsaktiviteter och bidrog med att förse anstalten med material, som spillbitar och näver.

Anstaltens styresman Paul Samuelsson kommenterade fritidsaktiviteterna i Gefle Dagblad år 1960:

Folk tycker kanske att det är förskräckligt att internerna kan ha det så bra på anstalterna med TV, idrottsklubbar, kurser av olika slag osv. Men allt detta finns för att man ska eliminera skadeverkningarna av det mest omfattande ingripande i den personliga friheten som finns i vårt samhället – inspärrandet i fängelse. Så långt det är möjligt – med hänsyn till säkerhets- och ordningskrav – försöker vi alltså göra livet på anstalten likt livet i frihet.